Communication ปัญหาใหญ่ของการพัฒนาคุณภาพ

การสื่อสารที่ดีต้องมีการวางแผน

      วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ระดับจังหวัด ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีทีมนำในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมประชุมประมาณร้อยกว่าคน โดยหนึ่งในทีมงานจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่ได้ไปร่วมทำ workshop ในครั้งนี้เป็นที่ปรึกษาจากประเทศแคนนาดา คือ Mrs.Marion C.Suski

       สิ่งที่ Marion ย้ำในที่ประชุมก็คือ "การสื่อสารเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการพัฒนาคุณภาพ" พร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆ คือ หากเราต้องการสื่อสารให้กับทีมงานรับรู้ข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบ กับการสื่อสารว่าคืนนี้มีปาร์ตี้ ย่อมต้องแตกต่างกัน ดังนั้นในการสื่อสารแต่ละระดับต้องมีการวางแผนที่ดีโดยเฉพาะในด้านที่เป็นเรื่องลบ สำหรับปัญหาอีกมุมหนึ่งก็คือ การที่เราไม่ค่อยสื่อสารเรื่องดีๆให้ทีมงานได้รับทราบ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ทีมงานมีกำลังใจในการทำงานต่อไป

       นอกจากนี้ Marion ยังได้ให้เทคนิคที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของเราให้ดียิ่งขึ้น โยให้ถามตัวเองก่อนที่จะสื่อสารไปยังผู้อื่น ดังนี้

       1. จุดมุ่งหมายของการสื่อสารครั้งนี้คืออะไร

       2. เราต้องการเห็นอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เราสื่อสารไปแล้ว

       3. ใครคือผู้ที่เราต้องการจะสื่อสารด้วย

       4. เราสื่อสารครบทุกสิ่งที่เราต้องการเห็นผลลัพธ์แล้วหรือยัง

       5. เวลาที่ใช้ในการสื่อสารเหมาะสมหรือยัง

       6. อะไรคือประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร

       7.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Quality Wayความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

13253

เขียน

24 Jan 2006 @ 22:52
()

แก้ไข

15 Apr 2012 @ 01:19
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก