การค้นหาและป้องกันความเสี่ยงทางคลินิก โดยองค์กรแพทย์และองค์กรพยาบาล

เมื่อวันพุธ 18 มค 49 ที่ผ่านมา  องค์กรแพทย์ได้ประชุมร่วมกับพยาบาลในประเด็นเรื่องการป้องกันความเสี่ยงทางคลินิก  โดยมีอจ อังกูรเป็น ผู้ดำเนินรายการ   ได้ข้อสรุปหลายประการได้แก่

  • การใช้เครื่องเจาะเลือดเพื่อตรวจหา น้ำตาล  โปตัสเซียม และ Blood chemistry อื่นๆนอกเวลาราชการ   จากเดิมที่ให้วางเครื่องไว้ในหอผู้ป่วยบำบัดยาและพยาบาลเป็นผู้ตรวจเอง  พบว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้ได้ค่าผลตรวจที่ไม่เที่ยงตรงเท่ากับเจ้าหน้าที่ห้อง Lab   จึงอยากให้ ตั้งเครื่องไว้ที่ห้อง Lab  และให้เจ้าหน้าที่ Lab จัดเวร on call ไว้     เมื่อมี ความจำเป็นที่ต้องใช้ผลการตรวจเลือดนอกเวลาราชการ จึงให้พยาบาลเจาะเลือดผู้ป่วย  แล้วโทรตามเจ้าหน้าที่ Lab ให้มาตรวจเลือด      โดยให้ค่าเวรกับเจ้าหน้าที่ Lab ในวันที่มาตรวจเลือดให้    อย่างไรก็ตามให้นำเรียนผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาก่อน
  • แนวทางการให้ยาทางจิตเวช  เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการอภิปรายกัน   โดย  ภ.ญ. สมพร รับที่จะไปสรุปประเด็นที่คุยกันมาอีกทีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (1)

พี่แมว นันทนา
IP: xxx.176.141.85
เขียนเมื่อ 
เครื่องเจาะเลือดเพื่อตรวจหา น้ำตาล  โปตัสเซียม และ Blood chemistry อื่นๆนอกเวลาราชการ ตามมติของกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ให้นำไปไว้ที่ตึกมรกต ขณะนี้อยู่ที่ตึกมรกตเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป