เริ่มในตอนเช้าเวลา 08.00น. ด้วยการจัดพิมพ์ตารางลำดับการออกอากาศรายการโฮมรูมของปีการศึกษา 2548 ทั้งปมดโดยที่ครูพี่เลี้ยงได้เขียนลำดับ ชื่อตอน ชื่อผู้ร่วมรายการ พิธีกร ผู้ให้ข้อมูล และผู้พากษ์เสียง โดยทำเสร็จไปทั้งหมดเท่าที่ครูพี่เลี้ยงให้มาแต่ก็ยังไม่หมดจากเทปรายการทั้งหมดซึ่งครูพี่เลี้ยงจะทำการเปิดดูเองจนครบแล้วนำมาให้กับทางผมจัดพิมพ์ จนถึงเวลา 10.30น.ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงพี่เก่งในการถอดโครงเหล็กแขวนโทรทัศน์ที่ห้องชั้นป.4/11 เนื่องจากดทรทัศน์เสีย และหากุญแจเปิดโครงเหล็กออกก่อนไม่ได้จึงต้องถอดทั้งที่ยังมีโทรทัศน์อยู่ มีน้ำหนักค่อนข้างหนักมากจึงต้องระวังอย่างมาก แล้วจึงได้ยกโทรทัศน์ใหม่มาเปลี่ยนให้ที่ห้อง ป.4/11 เพื่อให้นักเรียนได้มีโทรทัศน์ได้ดู ซึ่งห้อง 4/11 เป็นห้องนักเรียนหูหนวก สื่อต่าง ๆคงจำเป็นต่อการศึกษาอย่างมากเวลา 11.00น.พักทานข้าว เวลา 13.00น.จัดทำไตเติ้ลรายการโฮมรูม ตอนวันตรุษจันและไตเติ้ลโฆษณาประชาสัมพันธ์งานวันศุกร์นี้ซึ่งจะมีกิจกรรมซื้อได้ขายเป็นที่จะให้นักเรียนได้ทดลองเป็นพ่อค้าแม่ค้าโดยการนำเอาสิ่งของเหลือใช้ที่ยังมีประสิทธิภาพ และคุณภาพอยู่มาขายหรือนำของใช้ ของกระจุกกระจิกอื่น ๆ มาขายในวันดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงวิธีการลงทุน กำไล และรู้จักการวางแผนการตลาดเพื่อขายสินค้า หลังจากนั้นก็ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงในการถ่ายทำรายการข่าวเรื่องการจัดทำโครงการของนักเรียนเรื่องการแยกขยะ และส่งเสริมให้นักเรียนเก็บขยะมาและบัตรความดีตามลักาณะโครงการของนักเรียนเอง ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อการสะสมบัตรความดี จนถึงเวลา 17.00น.เดินทางกลับที่พัก