ข้อคิดจากการประชุมเครือข่ายสวัสดิการวันละ1บาทลำปาง

การทำAARจะช่วยให้การทำกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ทุกคนต้องรู้บทบาทของตนเองและมองตัวเองเป็นหลักไม่ไปกล่าวโทษคนอื่น

ผมเป็นแฟนรายการของอ.อ้อม อ่านด้วยความสนใจเสมอครับ ได้เกร็ดความรู้มากมาย อ.อ้อมเล่าบรรยากาศให้ฟังและแสดงความคิดเห็นของตัวเองประกอบ ทำให้ทราบมุมมองของอ.อ้อมและบริบทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เล่าด้วย

เห็นด้วยกับอ.อ้อมว่าเครือข่ายน่าจะทำAARทุกครั้ง เรื่องนี้แนะนำให้แกน1+2+6 คุยกันก่อนเสมอว่ามีเป้าหมายอย่างไรบ้างในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งและต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนทำกิจกรรม

สำหรับประเด็นนี้ ผู้เข้าร่วมจากกลุ่มต่างๆ เป็นบุคคลเป้าหมายในกิจกรรมประชุมเครือข่ายครั้งนี้ ถ้ามีเป้าหมายเพื่อสร้างทำความเข้าใจเงิน1แสนบาทก็ต้องเตรียมตัวคนนำเสนอและเอกสารประกอบเพราะตัวชี้วัดคือผู้เข้าร่วมเข้าใจเรื่องนี้และนำไปบอกเล่าได้อย่างถูกต้องในแกนนำกลุ่มของตนเอง(ถ้าคนมาประชุมเข้าใจไม่ถูกต้อง หรือเข้าใจถูกต้องแต่กลับไปถ่ายทอดไม่ถูกหรือไม่ถ่ายทอดต่อก็จะเป็นผลต่อการขับเคลื่อนของเครือข่ายในประเด็นนี้)คนนำเสนอต้องประเมินตนเองว่านำเสนอเรื่องนี้ชัดเจนเพียงไร โดยดูจากตัวชี้วัดในระดับต่างๆเป็นชั้นๆไป(คนฟังเข้าใจ? ถ่ายทอดต่อ?ถูกต้องหรือไม่?) การทำAARจะช่วยให้การทำกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ทุกคนต้องรู้บทบาทของตนเองและมองตัวเองเป็นหลักไม่ไปกล่าวโทษคนอื่น

อยากให้ข้อแนะนำนี้ได้รับการถ่ายทอดต่อไปยัง1+1+6ที่เหลือ

ผมหวังให้ช่องทางBlogเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตรงเป้าหมายมากที่สุด ถ้าทีมอ.อ้อม1+2+6ได้อ่านBlogอ.อ้อมและได้อ่านข้อคิดเห็นของผมโดยตรงก็จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยสื่อที่ไม่ต้องแปรความอีกชั้นหนึ่ง(ผ่านอ.อ้อม) การเพิ่มช่องทางสื่อสารกับทีมงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้สร้างความเข้าใจจึงมีความสำคัญ แต่ผมยังทำได้ไม่ดีเลย ไม่งั้นพวกเรา5-6พื้นที่ต้องเข้ามาคุยกันอย่างสนุกสนานมากกว่านี้แล้ว ตอนนี้มีอ.อ้อมที่คุยกันเหมือนกับอยู่ใกล้กันรู้ความเคลื่อนไหวตลอด แต่ที่อื่นๆยังเข้ามาไม่มากนัก

อ.อ้อมจะหาทางสื่อสารกับทีม1+1+6+26อย่างไรให้เข้าใจเพราะมิฉะนั้นแล้ว ความหวังในการต่อยอดของที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นมสช.เงิน1แสนหรือสปสช.ก็เป็นการขยายความคิดฝันที่มีแต่โครงร่างแต่ไร้ตัวตนและวิญญาณ การจัดการความรู้จะช่วยให้โครงร่างที่งดงามของเครือข่ายสวัสดิการ1บาทของลำปางมีตัวตนทั้งเลือดเนื้อและวิญญาณที่แท้จริง แต่ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายนัก นี่เป็นความท้าทายของทีมวิจัยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)