DCB Award

DCB Award

         DCB Award ย่อมาจาก Distinguished CKO Blog Award   เป็นรางวัลสำหรับเจ้าของบล็อกที่ทำหน้าที่ CKO และใช้บล็อกในการทำหน้าที่ CKO ได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง


         CKO หรือ "คุณเอื้อ"  ทำอะไรบ้างในกระบวนการ KM อยู่ในหน้า 111 - 112 ของหนังสือ "การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ"   แต่คณะกรรมการจะแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

         ผมคิดเล่น ๆ ว่ารางวัลนี้น่าจะให้ทุก ๆ 6 เดือนหรือ 1 ปี   เอาไว้เราหารือกันที่ประชุมประจำสัปดาห์วันที่ 25 ม.ค.49   แล้วจะเอามาเล่าเพิ่มครับ

         แต่ถ้าคนในวงการบล็อกจะช่วยกันให้ความเห็นเรื่องเกณฑ์การให้รางวัล   และความถี่ในการให้รางวัลก็จะเป็นประโยชน์นะครับ

วิจารณ์  พานิช
 23 ม.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)