การฝึกงานของวันจันทร์ที่ 24/01/49

เวลา 08.30

     วันนี้แปลงข้อมูลจากเทป VHS ซึ่งเป็นวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อทำเป็น VCD เก็บไว้เป็นสต๊อกเหมือนเดิม ก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะมีเยอะสงสัยว่าจะต้องทำทั้งอาทิตย์เลย

     ระหว่างที่ทำนั้นพี่อิสก็ได้สอนเรื่องการเขียนบทควบคู่ไปด้วย  หากเราเขียนบทเกี่ยวกับความเชื่อที่มีมาแต่โปราณต้องมีหลักฐานอ้างอิงเหตุและผลของความเชื่อสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเขียนขึ้นมาลอย ๆ หากเป็นสถานที่สำคัญต้องบอกประวัติความเป็นมาให้ถูกต้อง

     พอจะสรุปได้ว่า หากเราเขียนบทเรื่องการทำบุญ 9 วัด เราต้องบอกเหตุผลว่าทำไมต้อง 9 วัด (เพราะว่าคนไทยเชื่อว่าเลข 9 จะพาให้ชีวิตก้าวหน้า) และถ้าบอกว่าไหว้ด้วยธูป 5 ดอก ต้องบอกเหตุผลว่าทำไมต้องธูป 5 ดอก แต่ถ้าสถานที่นั้นเราต้องเน้นเรื่องการท่องเที่ยว บทต้องบรรยายเกี่ยวกับความงดงามและสิ่งที่โดดเด่นในสถานที่นั้นไม่ต้องใส่ประวัติไปมาก หากมีการอ้างถึงแผนที่ต้องมีภาพแผนที่เก่าดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน บางครั้งการเขียนบทต้องคำนึงถึงวัตถุดิบในมือด้วย ภาพและบทบรรยายต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน และนี้คือสิ่งที่ได้รับในวันนี้