ดาราภรณ์ 51

ท่ารำไทย 608

การฝึกงานของวันศุกร์ที่ 20/01/49

เวลา 08.30

     วันนี้แปลงข้อมูลจากเทป VHS ซึ่งเป็นวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน เรื่องท่ารำไทย รหัส 608 เพื่อทำเป็น VCD เก็บไว้เป็นสต๊อกทั้งวันเลยค่ะ

     เหมือนอย่างที่เคยทำจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ เลือกทำเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้และใช้รหัสแทนชื่อเรื่อง วันนี้ทำเรื่องท่ารำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัส 608 ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการนำมาใช้งานในครั้งต่อไป

อุปกรณ์

  • สายไฟน์ไวน์
  • กล้องวิดีโอ Panasonic (แทนการ์ด Capture)
  • สาย RCA
  • เครื่องเล่นเทป VHS

ขั้นตอนการทำ

  • เสียบสาย RCA ช่อง Out จากเครื่องเครื่องเล่นเทป VHS แล้วเสียบเข้าช่อง In กล้องวิดีโอ Panasonic
  • เสียบสายไฟน์ไวน์ช่อง Out กล้องวิดีโอ Panasonic แล้วเสียบเข้าช่อง In ที่คอม ฯ
  • ทำการ Capture ด้วยโปรแกรม ScLive เลือก Capture เป็น Shot ตอนสร้างโฟล์เดอร์ที่ไดร์ J:/ ชื่อโฟล์เดอร์ 608
  • เมื่อ Capture เสร็จก็ Import เข้ามาใน Premeire ขณะลากมาวางที่ Timeline อย่าลืมเรียง Shot แรกจนถึง Shot สุดท้าย
  • เสร็จแล้วก็ Export งานด้วยโปรแกรม Canopus Procoder 2

สิ่งที่ได้รับวันนี้

  1. ในการวางงานที่ Timeline ก่อน Export นั้นต้องตรวจให้ดีว่าเรียงครบทุก Shot หรือเปล่า เรียงตามลำดับก่อนหลังหรือไม่และก็ Capture มาครบไหม หากพบว่า "ไม่" จะได้แก้ไขได้ทันด้วยวิธีการ ลาก Shot มาวางให้ครบ,จัดเรียงลำดับ Shot ใหม่ และ Capture ส่วนที่ขาดไป และต้องครวจเช็คอีกครั้งก่อนจะ Export ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาทำในเวลาทำงานอื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของดาราภรณ์ความเห็น (0)