วันนี้ฉันให้เด็กๆ อ่านบทความของ LESA หรือที่เรียกว่าหอดูดาวเกิดแก้ว ซึ่งเขาทำสื่อการเรียนการสอนไว้ดีมาก เนื่อหาไม่มาก มีภาพประกอบ ที่จริงเป็นเนื้อหาของ ประถม กับ มัธยมต้น ฉันเอามาให้นักเรียน ปวช. ของฉันอ่าน น่าประหลาดใจ

เด็กๆ ไม่เข้าใจ

เด็กๆ ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ

เด็กๆ ไม่รู้จักการจับใจความสำคัญ

เด็กๆ จำอะไรไม่ได้เลยหลังจากเปิดผ่านๆ ดูแล้ว

น่าตกใจหรือเปล่า แต่ก้มีเรื่องเข็มขัดสั้น....อือม์...เรื่องคาดไม่ถึง เพราะนักเรียนที่ฉันเห็นท่าทางภายนอกของเขาดูเหมือนว่าเขาเกเร แต่เขาสามารถทำคะแนนได้ดีกว่าเด็กที่ตั้งใจอ่านบางคน แต่ที่แน่ๆ พวกเขา สมาธิสั้น...ฉันคงต้องหารูปแบบการเรียนรู้ต่อไปอีกเรื่อยๆ