แผนการจัดการความรู้จังหวัดร้อยเอ็ด (๒)


KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด (ข้าวหอมมะลิ)

ลปรร การพัฒนายุทธศาสตร์  (๒)
 

  หลังจากทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มาเยี่ยมทีมงานยุทธศาสตร์ ตั้งแต่วันจันทร์ ๑๔ พฤศจิกายน  และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ (Link) ครั้งนี้เป็นการทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการจริงโดยคุณ เสนอ พิศเพิง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ คุณวิชา สว่างขจร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นเจ้าภาพใช้ “ การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดย ทีมจังหวัด ได้มาเข้าร่วมประมาณ ๓๐ท่าน จากหลายๆหน่วยงาน และสิ่งที่ทางจังหวัดต้องการ คือ การพัฒนาพันธ์ข้าวหอม มะลิ
            ในช่วงเริ่มต้น ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดได้กล่าวให้แนวทางการสัมมนาในนามของรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยยึดแนวทางของ กพร เป็นต้นแบบ หลังจากนั้นทีม KKU_KM ซึ่งประกอบด้วย รศ.นสพ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ไพศาล มงคลวงโรจน์ ผศ.ดร.เกษม นันทชัย รศ.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ผศ.จงรักษ์ หงษ์งาม อ.สุวัฒน์ บุญจันทร์ อ.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และ ทีมงานสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ ได้ร่วมกันทำการ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ของการนำ “การจัดการความรู้ เข้ามาพัฒนา คน/หน่วยงาน และ จังหวัด” ประมาณ ๑๑.๐๐น มีการนำเสนอผลงาน “สถานการณ์การนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา”
            ช่วงบ่าย ผศ.จงรักษ์ หงษ์งาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร จากคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรทำการทบทวน “นิยามต่างๆ ของ กพร เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน” หลังจากนั้นได้นำแบบฟอร์มทั้ง ๑๓ ชุดมาเป็นหลักในการทำ WS เพื่อทางจังหวัดจะได้นำไป “ดำเนินการ และ นำเสนอในที่ประชุม ร่วมกับ กพร ต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ที่โรงแรมโฆษะต่อไป”

ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี (หนุ่มผมสั้นข้างเสา)กำลัง "ลปรร" กับทีมงานจังหวัด

JJ

หมายเลขบันทึก: 13137เขียนเมื่อ 24 มกราคม 2006 07:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:15 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี