สรุป Bacterial vaginosis

ทบทวนก่อนสอบ

 Bacterial vaginosis

ลักษณะที่พบโดยทั่วไป

A.       พบได้ 35-50%  ของกลุ่มอาการช่องคลอดอักเสบ

เชื้อก่อโรค

A.       เกิดจากการลดลงของ lactobacillus

B.       เกิดการติดเชื้อหลายตัว โดยเฉพาะเชื้อโรคชนิดที่ไม่ต้องการ ออกซิเจน ( Anaerobic Bacteria )

1.       Peptostreptococcus

2.       Corynebacterium vaginale (Haemophilus vaginalis)

3.       Bacteroides

4.       Mobiluncus species

5.       Mycoplasma hominis

อาการ

A.       มักจะไม่มีอาการ หรือ อาการน้อยมาก 

B.       ตกขาว สีออกน้ำตาล มีกลิ่นคล้ายปลาเน่า ( Musty and fishy odor)

การวินิจฉัย ตาม Amsel's Criteria (ใช้  3ใน 4ข้อ )

A.       pH ในช่องคลอด มากกว่า 4.5 

B.       Clue Cells present (on >20% of cells) 

C.      Positive whiff test (Amine Test)

D.      Discharge characteristics

การรักษา

A.       สตรีที่ไม่ตั้งครรภ์

1.       แนะนำ Metronidazole(Flagyl)  500 มก. กิน เช้า เย็น นาน 7 วัน

2.       Topical options (higher recurrence rate)

a.       Metronidazole gel(0.75%) 5 กรัม ทาช่องคลอดก่อนนอน นาน  5 วัน

b.       Clindamycin Cream (2%) 5 กรัม  ทาช่องคลอดก่อนนอน นาน 7 วัน

B.       สตรีตั้งครรภ์

1.       ตั้งครรภ์ไตรมาสที่หนึ่ง(  12 สัปดาห์แรก )

a.       หลีกเลี่ยงการรักษาในช่วง ไตรมาสที่หนึ่ง

b.       Clindamycin 300 มก. กิน เช้าเย็น นาน 7 วัน

c.       Clindamycin Cream 5  กรัม  เหน็บช่องคลอดก่อนนอน  นาน 7 วัน

d.       Metronidazole Gel ทาช่องคลอดก่อนนอน  นาน 5 วัน

2.       ตั้งครรภ์ไตรมาสที่สองและสาม 

a.       Metronidazole(Flagyl)   250 mg tid for 7 days

b.       Erythromycin 333 mg tid x14 days

a.       Clindamycin 300 มก. กิน เช้าเย็น นาน 7 วันในการวินิจฉัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)