แผนทรัพยากรมนุษย์ สถาบันอุดมศึกษา(1)


มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

       ทรัพยากรมนุษย์ HUMAN RESOURCE :HR เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของทุกองค์การ ภาครัฐเริ่มตื่นตัวด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ขึ้น 

        มาตรา 20 ของ พ.ร.บ.นี้ ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบของตำหน่ง เงินเดือน จำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ภาระหน้าที่ /ความรับผิดชอบ /คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยให้ทำคราวละ 4 ปี

       จากมาตรา 20 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงต้องจัดทำแผนอัตรากำลัง หรือ แผนทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง (Human Resource Planning)  เพื่อรองรับภารกิจสำคัญ คือ การสอนระดับอุดมศึกษา มีการวิเคราะห์ภาระงานของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อกำหนดจำนวน คุณสมบัติที่เหมาะสม และจัดทำเป็นแผนทุก 4 ปี

        เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกสถาบันต้องดำเนินการ หลายสถาบันมีความรู้อยู่แล้ว หลายสถาบันมีแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นตัวอย่างให้สถาบันอื่นๆได้ เพื่อให้มีการ share & show ความรู้ เกิดความร่วมมือกัน ทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน มีวิธีการวิเคราะห์และแนวทางจัดทำแผนร่วมกัน

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เป็นการจุดประกายให้เกิดการศึกษา วิเคราะห์เรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไป รวมทั้งร่วมกันค้นหาแนวทางการวิเคราะห์ การวางแผนความต้องการอัตรากำลัง หรือทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพ

       จึงขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน

        เกี่ยวกับการจัดงาน การประสานงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043202337  หรือ http://gotoknow.org/blog/universityadmin  หรือ e-mail : [email protected]

หมายเลขบันทึก: 131347เขียนเมื่อ 24 กันยายน 2007 22:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤษภาคม 2012 20:35 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
มาเยี่ยมยามและแสดงความยินดีครับ ท่าน ผอ.กองแผนงาน
      ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ที่เป็นกำลังใจให้เพียวมาตลอด รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ให้เพียวมาร่วมงานมหกรรม KM ภูมิภาค ที่ มน.28-29 กันยายน 2550 ด้วย แต่เพียวมีงานด่วนต้องทำ คือ รายงานผลงานประจำปี 2550  จัดทำรายงานต้นทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีกหลายๆงาน แต่ติดตามอาจารย์มาด้วยทาง blog ทุกวันค่ะ

เรียน ท่านพี่เพียว

  • ดีใจครับ และ ติดตาม ความก้าวหน้า ของ ทีมงาน ฅน คอเดียวกัน
  • ได้รับโอกาส เช่นนี้
  • ต้องขอร่วมให้กำลังใจ ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท