บอกบุญแล้วได้บุญมีที่ไหน...


การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ (หากท่านนับถือศาสนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่พุทธ ก็สามารถทำได้นะครับ เพราะเป็นการถือปฏิบัติที่สากล โดยวิธีปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับแต่ละศาสนาครับ)

1. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 15 นาที (หรือเดินจงกรมก็ได้) อานิสงส์---เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้าเพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ ชีวิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บูญกุศล

2. สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆ อย่างน้อยวันละครั้นก่อนนอน  อานิสงส์---เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว แนะนำพระคาถาพาหุงมหากา, พระคาถาชินบัญชร, พระคาถายอดพระไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง

3. ถวายยารักษาโรคให้วัด, ออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์  อานิสงส์---ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หายจะทุเลา สุขภาพกายจิตแข็งแรง อายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา

4. ทำบุญตักบาตรทุกเช้า อานิสงส์---ได้ช่วยเหลือพระศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้าไม่ขาดแคลนอาหาร ตายไปไม่หิวโหย อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์

5. ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆ เกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน  อานิสงส์---เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยลาภยศ สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมีอย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรื่องอย่างไม่คาดฝัน

6. สร้างพระถวายวัด  อานิสงส์---ผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบา ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุขได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป

7. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพราหมณ์หรือบวชพระอย่างน้อย 9 วันขึ้นไป อานิสงส์---ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ ผ่อนปรนหนี้กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวร สร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆ ไป ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา จิตเป็นกุศล

8. บริจาคเลือดหรือร่างกาย อานิสงส์---ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ช่วยต่ออายุ ต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปักรักษา ได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่อง

9. ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ  อานิสงส์---ช่วยต่ออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิต ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป ให้ทำมาค้าขึ้น หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด  ชีวิตที่ผิดหวังจะค่อยๆ ฟื้นคืนสภาพที่สดใส เป็นอิสระ

10. ให้ทุนการศึกษา, บริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ อาสาสอนหนังสือ  อานิสงส์---ทำให้มีสติปัญญาดี  ในภพต่อๆ ไป จะฉลาดเฉลียวมีปัญญาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้  สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม

11. ให้เงินขอทาน, ให้เงินคนที่เดือดร้อย (ไม่ใช่การให้ยืม)  อานิสงส์---ทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า  ไม่ตกทุกข์ได้ยาก  เกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง  จะได้เงินทองกลับอย่างไม่คาดฝัน

12. รักษาศีล 5 หรือศีล 8  อานิสงส์---ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์  ชีวิตเจริญรุ่งเรือง  กรรมเวรจะไม่ถาโถม ภัยอันตรายไม่ย่างกราย  เทวดานางฟ้าปกปักรักษา

อานิสงส์  10  ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์

 1. เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
 2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
 3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเคียดแค้นในใจลงได้
 4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
 5. มีอายุมั่นขวัญยืน
 6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง
 7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล
 8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
 9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ
 10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้

 1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา
 2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตราจสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
 3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม
 4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
 5. จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
 6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
 7. คำกล่าวเป็นสัจ  ฟ้าดินปราณี  ทวยเทพยินดี  มิตรสหายปรีดา  หนี้สินจะหมดไป
 8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้  คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ  สตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช
 9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศล เรืองรอง
 10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญ อย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

อานิสงส์การบวชพระบวชชีพราหมณ์ (บวชชั่วคราวเพือสร้างบุญ, อุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร)

 1. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา
 2. เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย
 3. สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตจะคลี่คลาย
 4. เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป
 5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา
 6. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต
 7. เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา
 8. ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ
 9. โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย
 10. ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภารกิจต่างๆ ก็สามารถได้รับอานิสงส์นี้ได้ด้วยการสร้างคนให้ได้บวชสนับสนุนส่งเสิรมให้คนได้บวช

   ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้  เพราะเมื่อท่านล่วงลับท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิด หากท่านไม่บุญมาหนุนนำแรงกรรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเดรัจฉาน ภพเปรต ภพสัตว์นรกที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับบุญ

   ดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารมีซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติเสียแต่วันนี้ด้วยเทอญ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 13111เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2006 22:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน 2012 14:24 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ขออนุโมนากับพี่ด้วยนะครับ สอ่งที่พี่ให้คือธรรมทานอันเป็นความรู้หรือเป็นการให้ทานที่ชนะการให้ทานทั้งปวง

ผมใคร่อยากจะแจ้งข่าวบุญและเพื่อน ๆ ได้ทราบ คือพวกผมจะสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ  หน้าตัก  39  นิ้ว  งบประมาณ  40,000  บาทครับ  เพื่อถวายวัดใหม่  "วัดป่าสักทอง"  ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ (ถวายในวันที่  16  ธ.ค.  2550)  นี้ครับ

หากพี่อยากจะร่วมทำบุญสามารถร่วมได้ที่เลขที่บุญชี  630-0-06804-3 ธนคารกรุงเทพฯ ชื่อบัญชีนายกฤษฎา  ศักดิ์คำดวง  ครับ

 สอบถามที่  089-7696879 หรือ 043-754234 (สวัสดิ์) ครับ

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ

 

ขอบคุณนะครับ และขออนุโมทนาบุํญด้วยนะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท