แผนการจัดการความรู้จังหวัดร้อยเอ็ด (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรณีศึกษาใช้ KM เป็นเครื่องมือ

ข้าวหอมมะลิ

 ภาพบรรยากาศ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

อำเภออาจสามารถ หนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ของนายกรัฐมนตรี

การวิเคราะห์ ตน/หน่วยงาน/จังหวัด ถึงการ "นำการจัดการความรู้ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตาม แผน ยุทธศาสตร์"

ทีมงาน KKU_KM ระดับรองคณบดี หัวหน้าภาวิชา อดีตคณบดี ผช.ผอ นั่งรอเข้าช่วยกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด

รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ (เสื้อแจ็กเก็ตดำขวามือ)นำทีมมาด้วยตัวเองครับ

เป็นการทำงาน "แบบสหสาขาวิชาชีพ บูรณาการกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ ร้อย(เอ็ด)แก่นสาร"

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)