วันนี้ที่บอร์ดหน้าห้องภาษาไทย มีอะไรใหม่เดินขึ้นไปดู ต้องอมยิ้มกับโครงการดีดีที่ครูภาษาไทย เขาต้องการสื่อให้เด็กๆ รู้ถึงภาษาต่าง ๆ เพราะที่โรงเรียนมีนักเรียนชาวเขาด้วย.....

              วันนี้ครูแอนขอนำเสนอ คำว่า   ฉันรักเธอ 

ภาษาไทยกลาง       :      ฉันรักเธอ

ภาษาคำเมือง         :       เปิ้นฮักตั๋ว

ภาษาม้ง                  :      กู๋ย่ะก้อ

ภาษาลีซอ               :     งัวนูแนะขุแน

ภาษากะเหรี่ยง        :       ยาแอะนา

ภาษาอาข่า             :     งะน๋อเซ่อ

ครูแอนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษจ้า .....

                  I   love   you.  (so much)

แล้วที่ภาษาที่บ้านหรือภาษาอื่นที่ท่านทราบเกี่ยวกับคำว่า ฉันรักเธอ คืออะไรบ้างค่ะ....แล้วเจอกันใหม่กับภาษาถิ่นวันต่อไปค่ะ

                                                                ครูแอน  24 ก.ย. 50