transfer knowledgeและtacit knowledge

อาจจะช้าไปนิดหน่อยน่ะค่ะ( ช่วงนี้งานยุ่ง)ที่จะขอคุยเรื่องนี้ เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  อุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ทั้ง2อย่างด้านบนขึ้นอยู่บหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยด้านผู้รับ ผู้ถ่ายทอดข้อมูลและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการดำเนินชีวิต

ปัจจัยทางด้านผู้รับ เช่นทัศนคติส่วนตัวหรือพื้นความรู้เดิมที่มีอยู่

ปัจจัยทางด้านผู้ถ่ายทอดข้อมูลเช่นการกลัวว่าคุณค่าในตัวเองจะลดลงหรือรู้สึกว่าตัวเองจะไม่มีความสำคัญเท่าเดิม  จึงทำให้การถ่ายทอดความรู้ไม่เป็นไปอย่างเต็มที่ ส่วนใหญ่ tacit จะเกิดการถ้านทอดด้วยความรู้สึกชอบหรือรู้สึกดีกันเป็นการส่วนตัวมีเรื่องของเหตุผลส่วนบุคคลหรือความพอใจส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่นระบบงานหรือโครงสร้างองค์กร อย่างเช่นหย่วยงานราชการบางหน่วยงาน  ไม่ค่อยยอมรับการcomment

จะแก้ปัญหาด้วยการ  ทำให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ โดยที่ทุกคนยังมีบทบาทที่สำคัญเหมิอนเดิมไม่ได้โดนลดความสำคัญ

ลงมา:ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Aor's Knowledge Managementความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1309

เขียน

17 Jul 2005 @ 08:56
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก