GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

transfer knowledgeและtacit knowledge

อาจจะช้าไปนิดหน่อยน่ะค่ะ( ช่วงนี้งานยุ่ง)ที่จะขอคุยเรื่องนี้ เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  อุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ทั้ง2อย่างด้านบนขึ้นอยู่บหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยด้านผู้รับ ผู้ถ่ายทอดข้อมูลและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการดำเนินชีวิต

ปัจจัยทางด้านผู้รับ เช่นทัศนคติส่วนตัวหรือพื้นความรู้เดิมที่มีอยู่

ปัจจัยทางด้านผู้ถ่ายทอดข้อมูลเช่นการกลัวว่าคุณค่าในตัวเองจะลดลงหรือรู้สึกว่าตัวเองจะไม่มีความสำคัญเท่าเดิม  จึงทำให้การถ่ายทอดความรู้ไม่เป็นไปอย่างเต็มที่ ส่วนใหญ่ tacit จะเกิดการถ้านทอดด้วยความรู้สึกชอบหรือรู้สึกดีกันเป็นการส่วนตัวมีเรื่องของเหตุผลส่วนบุคคลหรือความพอใจส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่นระบบงานหรือโครงสร้างองค์กร อย่างเช่นหย่วยงานราชการบางหน่วยงาน  ไม่ค่อยยอมรับการcomment

จะแก้ปัญหาด้วยการ  ทำให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ โดยที่ทุกคนยังมีบทบาทที่สำคัญเหมิอนเดิมไม่ได้โดนลดความสำคัญ

ลงมา:ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1309
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)