กลศาสตร์ควอนตัม แบบ เล่าสู่กันฟัง (๓)

ข้อความในบล็อก เป็นความคิดเห็น ควรพิจารณาให้รอบคอบขณะอ่าน


เป็นที่น่าเสียดายครับ ที่ เราไม่สามารถพิมพ์ข้อความ ที่มีสัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ จำนวนมาก ลงใน gotoknow  ได้โดยตรง  อย่างไรก็ดี เรายังสามารถที่จะนำเสนอข้อความเหล่านั้นได้ ด้วย การใช้ TeX/LaTeX ซึ่งเป็นโปรแกรม opensource ที่มีความสามารถสูง

สำหรับกลศาสตร์ควอนตัม ตอนที่ ๓ นี้จะถูกนำเสนอในรูปของ pdf file โดยหัวข้อที่จะเล่า มีดังต่อไปนี้ครับ


กลศาสตร์ควอนตัม แบบ เล่าสู่กันฟัง (๓)

การรับรู้สมมาตร และ อสมมาตร

เครื่องหมายบอกทิศ

วัตถุสองสถานะ

การเปลี่ยนแปลงของทิศ

การตั้งมุมมองด้วยคลื่น


หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กรุณาเสนอได้ตามสบายครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nchattramiscความเห็น (1)

นฤพนธ์
IP: xxx.2.163.140
เขียนเมื่อ 

มีข้อแก้ไขครับ ซึ่งผมได้เปลี่ยนในไฟล์ pdf แล้ว

สำหรับบันทึกนี้สำหรับเชื่อมไปยังประวัติการแก้ไขครับ