ความเห็น 4023

กลศาสตร์ควอนตัม แบบ เล่าสู่กันฟัง (๓)

นฤพนธ์
IP: xxx.2.163.140
เขียนเมื่อ 

มีข้อแก้ไขครับ ซึ่งผมได้เปลี่ยนในไฟล์ pdf แล้ว

สำหรับบันทึกนี้สำหรับเชื่อมไปยังประวัติการแก้ไขครับ