ผลได้ข้างเคียงจากโครงการ "Patho-Otop"

ยิงปืนนัดเดียว ได้นกหลายตัวทีเดียว
        การจัดทำโครงการ Patho-Otop ในขั้นต้น เกิดจากโจทย์ที่อยากให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างาน มีการพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนให้ภาควิชาไปสู่เป้าหมายตามที่หวังไว้  แต่หลังจากได้เริ่มเดินเครื่อง  ทีมงานมีความสุขและภูมิใจกับผลข้างเคียงต่างๆ (ซึ่งล้วนเป็นผลดี) ที่เกิดขึ้น เป็นอย่างมาก เสมือน ยิงปืนนัดเดียว ได้นกหลายตัวทีเดียว 
        ขณะนี้โครงการอยู่ในช่วงให้ทีมต่างๆ มานำเสนอที่มาของปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหา  การนำเสนอกำหนดไว้ทีมละ 10 นาที ครั้งละ 6-7 กลุ่ม  เมื่อวันที่ 14 กค เป็น 6 ทีมสุดท้าย พบว่าแต่ละครั้ง บุคลากรให้ความสนใจมาร่วมฟังเป็นจำนวนมากประมาณ 50-70 คน

ผลได้ข้างเคียงต่างๆ ที่สังเกตได้เบื้องต้น ได้แก่

1. ได้รู้จักว่าใครเป็นใคร  หลายเสียงบอกว่า บางคนเห็นหน้าตั้งนานแล้ว ไม่รู้เลยว่าอยู่ภาควิชาเดียวกัน ผลได้นี้คงก่อให้เกิดผลดีอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

2. ทำให้มีการฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ ไม่ต้องพูดถึงการใช้ power point เลย แม้แต่การใช้ mouse ก็ไม่คิดเลยว่าหลายคนยังไม่เคยจับ ผลพลอยได้นี้ จะช่วยให้บุคลากรระดับปฏิบัติมีความสามารถในการ (กล้า)ใช้คอมพิวเตอร์ และ internet มากขึ้น  ก็จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลในยุค IT มากขึ้นด้วย

3. การพูดนำเสนอต่อหน้าธาระกำนัล แม้จะก่อให้เกิดความกลัว กังวลกับผู้ที่ไม่เคย  แต่คงสร้างความฟภาคภูมิใจในตนเองได้ไม่น้อย

4.  เกิด “คุณอำนวย” ตัวฉกาจ คือ ผศ.ดร.จำนงค์  นพรัตน์  1 ในทีมงานจัดทำโครงการ รับอาสาเป็นพิธีกรประจำเวทีการนำเสนอ ช่วยสร้างบรรยากาศคุ้นเคย อบอุ่น เป็นกันเอง และสนุกสนาน ทำให้มือใหม่หัดขับทั้งหลาย สามารถผ่านพ้นช่วงแห่งความกังวลไปได้ด้วยดี

5. โครงการ “Patho-Otop” ได้รับความสนใจจาก สคส. ให้ไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีเสวนการจัดการความรู้ในวงราชการไทย  อันนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และขณะนี้กลุ่มงานสำนักงานอธิการบดีก็ได้ติดต่อให้ทีมงานไปช่วยสอนแนะเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ KM ในการพัฒนางาน

     และอื่นๆ อีกมากมาย………………. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Pathความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 

บอก ดร. จำนงค์ ให้เขียนเล่าเคล็ดลับในการเป็น คุณอำนวย บ้างซีครับ   และฝากบอกว่าผมคิดถึง

วิจารณ์