เพิ่งเจอ km ในวันนี้ (16 ก.ค.48) สนใจมาก  อยากขอคำแนะนะการใช้ อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ 

                              ขอบคุณครับ