ประสบการณ์ใหม่

ขอบคุณครูอาจารย์ที่ให้ความรู้
วันที่ 19 - 20 มกราคม  2549 ได้เข้ารับการอบรม เรื่องการจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการแนะนำจากผู้บรรยายให้รู้จัก  บล็อก  และการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก รวมทั้งเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน บล็อก ได้สมัครเข้ามาแล้ว (สำเร็จด้วย) แต่ยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไป อาธิ การเข้าไปดูข้อมูลอย่างไร การเขียนอย่างไร ฯลฯ  แต่ถึงอย่างไร ก็ต้องขอพระคุณครูอาจารย์ที่ให้ความรู้ ต่อไปใครมีอะไรจะบอกกล่าวให้ความรู้ ก็จะน้อมรับและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไดอารี่ความเห็น (0)