ขับเคลื่อนภาคีผู้สูงอายุที่ปากพะยูน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมคนเดินเรื่อง “ขยายการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุไปยังกลุ่มชายขอบ”

     ช่วงบ่ายของวันที่ 12 มกราคม 2549 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมของเทศบาลตำบลปกพะยูน อ.ปากพะยูน จว.พัทลุง โดยการอำนวยความสะดวกของท่านนายกเทศมนตรี ทีมคนเดินเรื่อง “ขยายการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุไปยังกลุ่มชายขอบ” ก็ได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อสรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน และระดมสมองหาช่องทางในการขยายงาน หลังจากที่ทางคนเดินเรื่องเหล่านั้นได้ลงพื้นที่กันมาระยะหนึ่งแล้ว นี่เป็นส่วนหนึ่งของคนทำงานที่พยายามทำงานวิจัยในงานประจำ และยกระดับคุณภาพของงานประจำขึ้นด้วยจิตวิญญาณของคนทำงาน

 

 

      เราใช้เวลาครึ่งวันในการยกร่างสรุปเป็น Mapping ซึ่งในรายละเอียดจะต้องให้เจ้าภาพที่เป็นคุณลิขิต คือ คุณลูกหมูอ้วน ได้สรุปอีกครั้ง ผมนำภาพและ Mapping มาบันทึกไว้ก่อน (กันลืมครับ) ผมมาในฐานะพี่เลี้ยงของทีมงานนี้ครับ เหมือนมาช่วยเป็นน้ำมันหล่อลื่น ส่วนพลังในการขับเคลื่อน ทีมปากพะยูนทีมนี้เต็มเปี่ยมจริง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)