เมื่อวันเด็กแห่งชาติ (14 มกราคม 2549) ที่โรงเรียนน้องเดม (โรงเรียนเรวดีพัทลุง) ได้จัดงานด้วย น้องเดมพร้อมกล้องดิจิตอลที่ขอยืมผมไว้ และแม่ ได้ไปเที่ยวงานตามคำเชิญของโรงเรียน ผมไม่ได้ไปเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

     ผมได้รับทราบเรื่องผลการประกวดภาพระบายสีและการตั้งชื่อภาพแล้วว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่คิดว่าคุณครูจะคืนภาพมาให้ แล้วค่อยเล่าเรื่องลง Blog เมื่อได้ภาพนั้นคืนมาจากคุณครู เมื่อคืน (18 มกราคม 2549) น้องเดม (ซึ่งเป็นไข้ ผมไปรับกลับไปส่งบ้านตั้งแต่ช่วงบ่าย) ได้ถามผมว่า “พ่อเขียนเรื่องภาพระบายสีที่ชนะเลิศ ให้หรือยัง” ผมถึงได้รู้ว่าน้องเดมได้ถ่ายรูปมาเก็บไว้แล้ว และโหลดออกมาดู แล้วเขียนบันทึกนี้ขึ้น นี่ครับผลงานของน้องเดมอีกชิ้นหนึ่ง ในชื่อภาพว่า “หนังสือน่าอ่าน” 

     ส่วนผลงานการคัดลายมือ และโมบายที่เคยลงในบันทึกประดิษฐกรรมน้องเดม + พ่อแก่ นั้นวางโชว์อยู่อย่างที่เห็น แต่ไม่มีการประกวด