สุกัลยา52

วันศุกร์แสนสุข

อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

แผนกเตรียมการพิมพ์

ช่วงเช้า

     วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราต้องลงไปอยู่ที่โรงพิมพ์ แล้วเราก็จะได้ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น5เหมือนเดิม งานในแผนกเตรียมการพิมพ์ในวันนี้เราอยู่กับพี่เอกและก็ช่วยกันใส่รูปในหนังสือที่ทำต่อจากเมื่อวานด้วยโปรแกรมPageMaker และเรากับพี่เอกก็ช่วยกันทำหนังสือในส่วนที่พี่เอกรับผิดชอบจนเสร็จ

ขั้นตอนในการทำมีดังนี้

  • เรารับเอกสารเก่าที่พี่ฟ้าส่งมาเพื่อหารูปในไฟล์งานเก่า
  • เราก็เลือก File
  • Place รูปภาพซึ่งพี่ฟ้าจดลงในช่องภาพ รูปที่ใช้เป็นรูปช้าง รูปศาลากลางจังหวัดกระบี่เก่า
  • เมื่อวางรูปภาพแล้วเราต้อง Crop ภาพ เพื่อให้พอดีกับกรอบที่กำหนดมาให้แล้ว

     เมื่อเราทำการจัดวางรูปภาพในงานแล้วเราก็ช่วยกันกับพี่เอกและหนิง เลือกรูปสินค้า OTOP ของจังหวัดกระบี่เพื่อลงในหนังสือนั้นซึ่งเป็นรูปในไฟล์

ช่วงบ่าย

     เราได้ลองทำหนังสือเล่มใหม่โดยทำด้วยตนเองด้วย โปรแกรมPageMaker ซึ่งขั้นตอนในการทำนั้นก็คล้ายๆกับที่เราทำเมื่อเช้านี้ เราลองทำการแก้ไขข้อความ ซึ่งแก้ไขข้อความนั้นเราไม่สามารถ Delete ได้เหมือนเครื่อง PC แต่เราต้องลากดำคลุมก่อนและก็กดตัว Option (ALT) กับตัว บ ใบไม้ก่อน แล้วถึงจะพิมพ์ข้อความใหม่ลงไป นี่คือวิธีการแก้ข้อความและเราก็ได้เรียนรู้ การ LINK ภาพเพื่อตรวจดูความถูกต้องว่าใช่รูปที่ลูกค้ากำหนดให้เราลงไปในหนังสือ  วิธีการทำ เราก็คลิกที่รูปให้ขึ้นขอบดำ แล้วก็คลิกที่ File แล้วก็เลือกที่คำว่า LINK ข้อมูลก็จะขึ้นมาว่ารูปที่เราใช้มีชื่อในไฟล์ว่าอะไร เราลองทำการใส่รูปในหนังสืออยู่ 10 หน้า ก็รู้สึกว่าทำได้คล่องขึ้นแล้วค่ะ

ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     -การ Crop รูปในโปรแกรม PageMaker นั้น ต่างจากโปรแกรม Photoshop ตรงที่ใน PageMakerไม่ได้ตัดส่วนที่ Crop ทิ้งไป แต่เราสามารถเลื่อนเลือกมุมภาพที่เราต้องการได้ เพียงแต่เรา Crop เพื่อให้รูปได้ส่วนตามที่กำหนด แต่ในโปรแกรม Photoshop จะตัดทิ้งไปเลย เมื่อเรา Crop

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)