ขั้นตอนการทำ

  1. เปิดภาพเสือขึ้นมาแล้วเลือก Horizontal Type Mask Tool กำหนดลักษณะข้อความที่ Options Bar
  2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ คำว่า Tiger เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Enter
  3. จะมีเส้น Selection เป็นข้อความตามที่พิมพ์ ถ้ายังไม่ตรงจุดที่ต้องการให้คลิกเครื่องมือ Magic Wand Tool นำเม้าส์ไปคลิกค้างในข้อความ แล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
  4. เมื่อข้อความอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้คลิก Edit > Copy
  5. เปิดภาพที่ต้องการใส่ข้อความขึ้นมาคือ ภาพหน้าเสือ คลิก Edit > Paste เพื่อวางข้อความที่ก๊อปปี้มา
  6. ถ้าข้อความใหญ่เกินไปให้คลิก Edit > Free Transform ให้คลิกค้างแล้วกดปุ่ม Shift เพื่อไม่ให้ข้อความเสียสัดส่วน
  7. เมื่อปรับให้เข้าที่ตามต้องการแล้วให้กด Enter