ได้อะไรจากการทำงานชุมชน??????

บทเรียนชีวิต...ที่ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน

หลายท่านคลุกคลีกับงานชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี หรือบางท่านก็มากกว่านั้น....ถามว่าคุณได้อะไรบ้างจากการทำงานชุมชน....

หนูKM หลังจากจบการศึกษาเมื่อปี ๒๕๔๗ ชีวิตก็ได้ลงมาสัมผัสกับงานชุมชนตอนนี้ก็ประมาณปีเศษ ๆ แล้วที่ได้คลุกคลีถึงแม้ระยะเวลาที่สัมผัสกับงานนี้ยังน้อยแต่ก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างมากที่ไม่สามารถที่จะได้รับเลยในตอนที่เรียนอยู่ในห้องเรียน(บทเรียนชีวิต..ไม่ตายตัวเหมือนแบบเรียนสำเร็จรูป)...ได้อะไรบ้างนั้นหรือจากงานชุมชน...หากหนูKM เป็นนักเขียนที่เยี่ยมยอดคงบรรยายเรื่องราวผ่านตัวอักษรตีพิมพ์เป็นหนังสือได้สักหนึ่งเล่มแล้วคะ(แต่เผอิญไม่ใช่...)

ประสบการณ์หลายด้าน เพื่อน พี่ น้อง (เยอะมาก ๆ ไปไหนก็เจอคนรู้จัก...)ทักษะ ความรู้ ทัศนคติ อุดมการณ์...(พูด+ปฏิบัติ)
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหนูKM ด้วยนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)