ที่ผ่านมาภาคเคยมีโครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร แต่ครูที่มาสอนจะเป็นฝรั่งทั้งนั้น ... และคนที่มาเรียน เผลอ ๆ จบดอกเตอร์มาจากเมืองนอก   ไม่ทราบว่ามีใครสนใจเรียนภาษาอังกฤษ ฉบับครูสอนภาษาไทยบ้าง ๆ ทาบทาบคุณโอ๋ (อโณ)ไว้แล้วค่ะ บอกครูโอ๋แล้วค่ะว่าห้ามรับคนเก่งภาษาอังกฤษเด็ดขาด