โครงการดี ๆ อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการประกอบธุรกิจ ที่ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองโอกาสสำหรับผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2549  ณ ห้องประชุมสมิหลา อาคารสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

                  สำหรับโครงการในครั้งนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฝัง ในส่วนครึ่งหลังของโครงคือ "การสัมมนาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น"  ซึ่งได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร จาก สถาบันส่งเสริมความรู้สู่สังคม (สคส.) ซึ่งประกอบไปด้วย