เชิญเข้าร่วมใช้ Blog

ยิ่งแลกยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งรู้ สู้ ๆ เด็ก IT

เชิญนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรียนวิชาระบบการจัดการความรู้  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ http://gotoknow.org/500-428 ตามประสาคนไอที   อ. อัจฉรา  เรืองประทุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน give and takeความเห็น (0)