นิลเนตร์ 45

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

  19/1/2549  วันนี้หนูเขียนป้ายประกาศบนผ้าดิบค่ะเขียนโดยใช้สีพลาสติกอีกเช่นเคยเขียนโดยใช้พู่กันค่ะ มีอุปกรณ์ดังนี้นะคะ

สีพลาสติกสีเหลือง,น้ำเงินผสมน้ำ

พู่กัน

ผ้าดิบที่ตัดไว้ได้ขนาดแล้ว

วิธีทำ

ขีดเส้นบรรทัดบนผ้าดิบตามจำนวนเส้นที่กำหนด

ใช้พู่กันจุ่มสีแล้วเขียนข้อความที่กำหนดไว้

เมื่อเขียนเสร็จแล้วนำมาตากให้แห้ง

  ค่ะวันนี้งานหลัก ๆก็จะมีเท่านี้ ส่วนตอนบ่ายก็ช่วยอาจารย์ทำงานเบ็ดเตล็ดค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (1)

ตุลา
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 
เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศของครุศาสตร์   ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2549  จะมีการเลี้ยงโต๊ะจีน  จะขอเก็บเพิ่มอีก 150 บาท ค่าโต๊ะจีน   วันที่ 29 มกราคม  2549  จะบอกรายละเอียดอีกทีและจะเก็บเงินเลย  ถ้าไม่ไปวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2549  เงินก็ต้องจ่ายเหมือนกันนะครับ