ในวันที่ 16 มกราคม 2549 ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

       มีการจัดแสดงนิทรรศการงานวันครู ซึ่งบริษัทอินดี้ฟรีด้อม ของเราได้ออกไปจัดฝึกอบรมทำพวงกุญแจด้วย ในงานมีน้องๆนักเรียนประถมของโรงเรียนสาธิตมาเข้ารับการฝึกอบรม แต่เนื่องจากวันนั้นมีคนมาเรียนน้อยทางบริษัทจึงได้ลูกค้าน้อยกว่าความคาดหมาย และกำหนดการฝึกอบรมของบริษัทในครั้งต่อไป คือที่โรงเรียนวัดบางโพธิ์โอมาวาท ในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม นี้