บทเรียนการเคลื่อนโยบายสาธารณะ

มสช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสร้างนโยบายสาธารณะแบบคาวบอย

เมื่อเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา มสชภายใต้แผน นโยบายสาธารณะ สนับสนุนโดย สสส จัดประชุม ลปรร ประสบการณ์การเคลื่อนนโยบายสาธารณะในไทย โดยใช้กรณีตัวอย่างจากเรื่องบุหรี่ (ที่มีความสำเร็จเป็นรูปธรรมมากมายในรูป กฏหมาย และมติ ครม) กับตัวอย่างการควบคุมอุบัติเหตุ (ที่ได้แรงดันจากนโยบายรัฐบาล) กับเรื่องกองทุนสัจจะออมทรัพย์วันละบาท (ที่ครูชบประสบความสำเร็จในการสร้างนโยบายระดับจังหวัดที่สงขลา)

มีอาจารย์ที่เป็นเครือข่ายกับแผนงาน HPP ของมสช/สสส มาร่วมมากมาย ที่ล้วนมีระสบการณ์หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยพยายามเน้นในประเด็นสำคัญสองส่วนคือ การทำให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจน (ซึ่งกรณีบุหรี่จัดเป็นตัวอย่างที่ข้อเสนอเชิงนโยบายชัดเจนไม่ได้มีแต่หลักการว่าควรมีนโยบายอะไร) กับเรื่องกระบวนการนโยบานที่หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า

เป้าหมายสำคัญควรอยู่ที่การสร้างสังคมเขมแข็งและความเข้าใจ ของทุกภาคส่วนในประเด็นนโยบายสำคัญๆ แม้เราอาจจะต้องคอยจ้องหาจังหวะ เข้าหาผู้มีอำนาจตัดสินใจ แต่สิ่งที่ไม่ควรลืมคือการทำให้สังคมเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการตััดสินใจ  

อาจารย์บางท่านเห็นว่าการพยายามทำให้เกิดนโยบายสาธารณะโดยการเข้าหาผู้มีอำนาจ โดยอาจผ่านที่ปรึกษา หรือคนสนิท จัดเป็ฯการเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบคาวบอย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดนโยบายได้ แต่อาจจะเป็นนโยบายที่ไม่เกิดการปฏิบัติ หรือปฏิบัติเพี้ยน แต่ถ้าสังคมมาร่วมรับรู้ และร่วมคิด ถึงขนาดร่วมตัดสินใจ นโยบายหลายเรื่องก็จะเกิดการปฏิบัติได้ดี หลังมีการตัดสินใจแล้ว อาจารย์ประเวศเองก็มีประสบการณ์เคลื่อนนโยบายสมัยหนุ่มๆที่ขนาดเข็นผ่าน มติ ครม แต่ก็ไม่เกิดการปฏิบัติ  ส่วนปัจจุบีนก็มีหลายตัวอย่างที่มีนโยบายดีๆ แต่การปฏิบัติเป็นอีกเรื่อง

ใครมีประสบการณืไม่ว่าจะเป็นแบบคาวบอย หรือแบบซุ่ม (สร้างความเข้มแข็งของสังคม) ลองแลกเปลี่ยนกันก็ไม่เลวนะครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมความรู้ และเรียนรู้ความเห็น (0)