ช่วงนี้บล็อกและบันทึกในมน.ค่อยข้างจะคึกคักไม่เงียบเหงาเหมือนแต่ก่อน ชุมชน NUKM blog มีบล็อกที่เข้ามาเป็นสมาชิกถึงเกือบ 80 บล็อกแล้ว (78) บันทึกเคลื่อนไหวทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีบันทึก เหมือนดังแต่ก่อน ทำให้ผมสงสัยว่าใครหนอเป็นคนแรกที่สมัครเป็นสมาชิก Gotoknow และสร้างบล็อกเป็นคนแรก คนที่ผมนึกถึงก่อนเพื่อนก็คือท่านอาจารย์มาลินี แล้วผมก็ใช้คำสั่ง "ค้นหา" พบว่าท่านเป็นสมาชิก gotoknow ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2548 ใช้นามแฝงว่า dhanarun ดังที่เล่าไว้ในประวัติตัวเอง ตอนเริ่มแรกก็คงสร้างบล็อก บล็อกแรกที่ได้สร้างขึ้นคือ NU_OfficeKM  บันทึกแรกในบล็อกนี้เริ่มเมื่อ 15 มิถุนายน 2548 ชื่อบันทึก แจ้งเกิด NU office CoP  (มีคนเข้าไปอ่าน 128 ครั้ง) ซึ่งได้เขียนเล่าความเป็นมาและเป็นไปเอาไว้แล้วในบันทึก และในคราวเดียวกันนั้นก็น่าจะสร้างชุมชนขึ้นมาชุมชนหนึ่ง มีชื่อชุมชนว่า "9 CoPs plus Office in NU" (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "ชุมชน NUKM blog" ตามความต้องการของท่านอาจารย์วิบูลย์) ต่อมาท่านก็เปิดบล็อกอีกหนึ่งบล็อกในชื่อ QA_KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มบันทึกเมื่อ 26 มิถุนายน 2548 ชื่อบันทึก แก่นความรู้ การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ ส่วนบันทึกต่อมาที่น่าสนใจคือ "9 CoPs plus Office in NU" (เขียนและแก้ไขมาถึงตรงนี้ ค่อยข้างมีปัญหาเพราะค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ค่อนข้างลำบาก ระบบ gotoknow ให้ค้นหาเดือนย้อนหลังได้แค่ 5 เดือน จึงค้นหาบันทึกแรกจริงๆ ของท่านอาจารย์มาลินีลำบากมาก ต้องไปอาศัยค้นใน Key word ในเมฆความรู้ครับ)

   คนต่อมา (ที่ 2) ที่เป็นสมาชิก Gotoknow ของมน.คือคุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ ใช้นามแฝงว่า บอย เป็นสมาชิกเมื่อ 19 มิถุนายน 2548 เปิดบล็อก 2 บล็อกชื่อ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ กับ พัสดุมน.-สหเวช บล็อกแรกเริ่มเขียนบันทึกเมื่อ 19 มิถุนายน 2548 ชื่อบันทึก "การแบ่งปันความรู้ของสำนักงานเลขานุการ" ส่วนบล็อกที่สอง เปิดบันทึกแรกฃื่อ ชุมชนคนพัสดุแจ้งเกิด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2548  ครับ.....

   วันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ทางหน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมโดยท่านอาจารย์มาลินี ได้จัดอบรมการใช้บล็อกขึ้น ซึ่ง ลักษณวงศ์ ได้เขียนเล่าไว้ในบันทึก "การจัดการความรู้เรื่องผึ้ง" ซึ่งในวันนั้นมีบล็อกและบันทึกเกิดขึ้นมากมาย แต่ก็เงียบหายกันไปเกือบหมด ที่จำได้ตอนนั้นก็มีคุณบอย สหเวช และ คุณกระป๋อง จากกองแผนงานเข้าร่วมด้วย (พอมาค้นประวัติจึงทราบว่าคุณกระป๋องนี่เป็นสมาชิก Gotoknow ก่อนใครเลย คือ 8 มิ.ย.48)

   คนสำคัญที่ทำให้บล็อกในม.นเรศวรคึกคักอยู่ทุกวันนี้ คือ ท่านอาจารย์วิบูลย์ เริ่มสมัครและเขียนบันทึกเมื่อ 9 สิงหาคม 2548 บันทึกแรกชื่อ The occasion for B2B80+ (เนื่องจากท่านอาจารย์วิบูลย์เขียนบันทึกไว้มาก เข้าใจว่าปัจจุบันมีมากกว่า 268 บันทึก จึงหาบันทึกแรกไม่พบจากการค้นหาในหน้าหลัก ต้องใช้คำสั่ง"ค้นหา" จึงพบบันทึกแรกครับ....บันทึกนี้มีคนอ่าน 95 ครั้ง) และส่วนที่สำคัญอย่างมากคือ ท่านอาจารย์วิบูลย์ ได้นำชุมชน NUKM blog ไปฝากไว้ที่หน้าแรกของ nu.ac.th ทำให้คนสนใจเข้ามาอ่านบันทึกในชุมชนนี้มากขึ้น จนทำให้ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้รับรางวัลสุดคะนึง 2 เดือนซ้อน คือเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2548

   ผมเห็นว่าอาจารย์วิบูลย์มาเขียนบันทึกลงบล็อกที่หลังผม ทำไมเขียนบันทึกได้มากจังตั้งเกือบ 100 แล้ว ผมจึงตั้งใจจะเขียนให้ได้แบบท่านอาจารย์วิบูลย์บ้าง เลยสมัครสมาชิก gotoknow ใหม่ และใช้นามแฝงว่า beeman เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 และบันทึกแรกที่เขียน มีชื่อว่า "เกิดเป็นคน(ไทย)ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน(ไทย)" (บันทึกนี้มีคนอ่าน 116 ครั้ง)จากนั้นก็เขียนเรื่อยมาจนขณะนี้มีบันทึกถึง 258 บันทึกแล้ว อยู่ในอันดับ 6 ของ Hot blog 

   นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคม 2548 ผู้ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนบล็อกและบันทึกใน gotoknow ประกอบด้วย ผู้ที่เขียนบันทึกประจำ คือ

  1. ท่านอาจารย์วิบูลย์ (อันดับ 5)
  2. ท่านอาจารย์มาลินี (อันดับ 18)
  3. อาจารย์สมลักษณ์ (อันดับ 6)
  4. คุณบอย (อันดับ 10)

(หมายเหตุ ไม่นับบันทึกของอ.จันทวรรณและอ.กรกฎ ซึ่งมีส่วนขับเคลื่อน NUKM blog เหมือนกันแต่เผอิญตัวท่านไม่ได้อยู่ในมน. ตัวไม่อยู่แต่ใจอาจอยู่ก็ได้)

   แต่นับจากนี้ปี ในปี 2549 ผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนบล็อกและบันทึกใน gotoknow ก็คือสมาชิกทุกคน ทุกท่าน พลังของทุกคนมีส่วนช่วยทำให้ NUKM blog เข้มแข็งครับ.........