คุณภาพชีวิตคนทำงานในมุมมองของของท่านคือ?


คุณภาพชีวิตจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักคำว่า “พอ” มากน้อยเพียงใด

 วันนี้ขอนำเสนอบทความหนึ่ง ที่น้องๆ ในออฟฟิสเขียนไว้..และจ๊ะจ๋าเห็นว่าเป็นบทความที่น่าสนใจ  ซึ่งในมุมมองของน้องเค้ามีจุดที่น่าสนใจคะ....จริงๆ แล้ว ในแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน....มีแนวคิดที่อยากนำความคิดที่หลากหลายมาบูรณาการการทำงาน..และในตัวทีมงานเราเองก้ออยากรับฟังแนวคิด มุมมองของคนของเราก่อนคะ....ทีมงานเราได้ลองเขียนบทความเรื่อง คุณภาพชีวิตในมุมมองของตนคืออย่างไร ..ซึ่ง น้องหนิง (วรวรรณ  สุวรรณศรี) มีมุมมองว่า......

            คำว่า คุณภาพชีวิต ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า หมายถึง  การที่คนเรามีความสมบูรณ์ในหลายด้าน  ทั้งในด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน   สุขภาพ   ครอบครัว  ที่ทำงาน  และสังคม  เช่น ถ้าคนเรามีครบทุกด้านตามความต้องการขั้นพื้นฐาน  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีครอบครัวอบอุ่นที่มีความรักให้แก่กัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง เพื่อนร่วมงานมีความสามัคคี และทำงานช่วยเหลือซึ่งกัน  สังคมมีความสงบสุข  รู้รักสามัคคี  เป็นต้น

             ส่วนคำว่า คนทำงาน หมายถึง คนที่แสวงหา รายได้ เพื่อมาตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เลี้ยงดูครอบครัว รักษาสุขภาพ  ช่วยเหลือสังคม    อย่างไรก็ตาม  งาน  มีหลายสาขาอาชีพ  อีกทั้งบุคคลแต่ละคนล้วนมีขีดความสามารถและมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน   ดังนั้นรายได้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ และนโยบายของแต่ละองค์กร

              คนเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในที่ทำงานมีระยะเวลาอย่งน้อย  8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลามาตรฐาน  บางองค์กรอาจมีชั่วโมงการทำงานมากหรือน้อยกว่านี้แตกต่างกันไป  เช่น บางองค์กรมีการทำงานล่วงเวลา   ดังนั้นคนเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในที่ทำงานมากกว่าที่บ้าน   เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเราอยู่กับการทำงานในสถานประกอบการหรือองค์การต่าง ๆ     จึงควรทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทำงาน   โดยการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่เราทำงาน   มีสมาธิในการทำงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่กระทบต่องานประจำของเรา   เพื่อแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและทำให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  อันส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

             นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยอื่นที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดำเนินไปในทางที่ดีได้ เช่น การดำรงชีวิตมีปัจจัย 4  ครบถ้วน  ครอบครัวที่ดีมีความรักความอบอุ่น ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง  มีสังคมที่สงบสุข  และการอยู่ร่วมกันในทุกสังคมอย่างมีความสุข เป็นต้น

             สรุปคือ  คุณภาพชีวิตคนทำงาน หมายถึง คนที่ทำงานอย่างมีความสุขและมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุข   รวมทั้งมีปัจจัยอื่นในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขในภายหน้า  อย่างไรก็ตามคุณภาพชีวิตจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักคำว่า พอ มากน้อยเพียงใด

               อาจจะกล่าวได้ว่า ทุกคนต้องการมีความสุข  โดยอยากให้เกิดกับตนและครอบครัวของตน และมองเลยไปถึง บุคคลรอบข้าง  รวมไปถึง สังคมของตน  แต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดความสุขได้ น่าจะมาจากใจของตนเป็นที่ตั้งก่อนสิ่งอื่นใดคะ ถ้าใจเป็นสุข ทุกอย่างก้อสุขได้

                     

หมายเลขบันทึก: 128060เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2007 07:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 01:39 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)
  • สวัสดีครับพี่จ๊ะจ๋า
  • ไม่ได้มาทักทายตั้งนาน เจอกันครั้งนั้นตอนที่ผมฝึกงานอยู่มติชน ตอนนี้กลับมาเรียนปี ๔ เทอมหนึ่ง ผมยังทำกิจกรรมมากมายเหมือนเดิม มากกว่าเดิมด้วยมั้ง
  • เทอมสองผมจะไปฝึกงาน ศูนย์เทคโนฯ ม.หัวเฉียวนะครับพี่มีอะไรดีดี แนะนำผมบ้าง
  • หรือมีกิจกรรมไรดีดีชวมผมมั่งนะครับพี่
  • ขอบคุณครับ
  • หวัดดีครับ
  • ความสุขอยู่ที่ใจครับ
  • สวัสดีครับ
  • คุณภาพชีวิตในการทำงานในมุมมองของผมคือ ได้ทำในสิ่งที่ชอบ ชอบในสิ่งที่ทำ ครับ
  • ความสุขมีพื้นฐานมาจากความพอดีของทั้งกายและใจครับ ดีเกินไปก็ทุกข์ แย่เกินไปก็ทุกข์

ความสุขอยู่ใน... อ่ะจึ๋ยๆๆๆ

คิดแล้วกลุ้ม ไม่มีความสุข แล้วเนี่ย

 

จิตว่าง สงบ ปกติ คือ สุข จากภายใน 

สามารถแย้มยิ้ม ร่าเริง บันเทิงด้วยจิตยินดี

แต่ไม่หลงไหล ไปกับมัน

 

อิ่ม พักผ่อน นอนหลับ คือ สุข กาย จากภายนอก  

 

เฮ้อ คิดไม่ออก ก็ทุกข์  

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี