ลายแทงคุณภาพ

       ลายแทงคุณภาพ จากอ.นพ.อนุวัฒน์ มาจาก การรับทราบปัญหาของการบรรลุพัฒนาคุณภาพที่ไม่บรรลุเป้าหมายของทีมงานต่างๆ จากแนวคิดเชิงระบบที่มุ่งเน้นภาพรวมและความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ (ที่สรุปออกมาเป็น 3C-PDSA) ตลอดจนข้อคิดที่ได้จากการจัดอบรมผู้เยี่ยมสำรวจของ พรพ.  ทำให้ได้แผนภูมิที่ต่อยอดไปจาก 3C-PDSA เพื่อช่วยให้หน่วยงาน/ทีมงานต่างๆ ใช้สำรวจตัวเอง และให้ผู้เยี่ยมสำรวจใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการเยี่ยมสำรวจ   

แผนภูมินี้เป็นการสรุปภาพของ Service Profile หรือภาพรวมของการให้บริการของหน่วยงาน/ทีมงานต่างๆ (ที่เปลี่ยนมาใช้คำว่า Service Profile แทน Unit Profile ก็เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานของทุกสาขาวิชาชีพที่ให้บริการผู้ป่วย ณ จุดบริการแห่งนั้น มิใช่เฉพาะงานของเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ ณ จุดนั้น)   เราเรียกแผนภูมินี้ว่า  ลายแทงคุณภาพ ตามไปดูซิคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)