สุกัลยา51

PageMaker

อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

แผนกเตรียมการพิมพ์

ช่วงเช้า

     วันนี้เราขึ้นมาอยู่ที่แผนกเตรียมการพิมพ์ เรากับวัลลภาโดนแยกจากกัน เพราะพี่เชอรี่บอกว่าจะได้เรียนรู้งานอย่างเต็มที่ เราได้อยู่กับพี่เอกแต่ช่วงเช้าพี่เอกไม่ว่าง เราเลยต้องมาเรียนกับพี่ยุทธกับวัลลภาก่อน พี่ยุทธเริ่มสอนการสแกนโดยเครื่องสแกนที่โรงพิมพ์ไม่เหมือนกับที่แผนกการภาพเพราะมีขนาดใหญ่กว่าและประสิทธิภาพสูงกว่า  เครื่องสแกนยี่ห้อ Fujifilm Lanovia Quattro ส่วนโปรแกรมที่ใช้เป็นโปรแกรมเฉพาะของเครื่อง โปรแกรม Colourkit งานที่พี่ยุทธสอนสแกนนั้นเป็นงานเอกสาร ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องสแกนนี้สามารถสแกนได้ทั้ง รูปภาพสี,ภาพขาว-ดำ,สิ่งพิมพ์(นิตยสาร),ลายเส้นหรือตัวอักษรและฟิล์ม ซึ่งการสแกนเราต้องเลือกประเภทที่เราสแกน แล้วก็เลือกลักษณะของการสแกนว่าเป็นแบบสะท้อน, สิ่งของหรือฟิล์ม งานที่สแกนเลือกแบบสะท้อนเพราะเป็นลายเส้นหรือตัวอักษร เพราะหัวอ่านจะอ่านด้านบนลงล่าง เสร็จแล้วก็เลือกส่วนของ Output เพื่อตั้งชื่อ กำหนด Folderที่เก็บแล้วก็กด Overview เสร็จแล้วก็ Crop แล้ว Add เอกสารไปไว้ในส่วนของ Queue (ตัวเก็บเอกสาร) ต่อมา พี่เอกว่างเลยเรียกเราไปได้เรียนรู้โปรแกม Page Maker แต่แค่นิดหน่อย โปรแกรมนี้ใช้ในการออกแบบเอกสารเป็นหนังสือและแผ่นพับ เราต้องลากเส้นไกด์ก่อนเพื่อวางรูปภาพและตัวอักษรให้เหมาะสม และการใช้โปรแกรมนี้จะใช้ร่วมกับ Photoshop และ Illustratorด้วย

ช่วงบ่าย

     ได้เรียนรู้โปรแกรม Page Maker ต่อจากพี่เอก และเราก็ได้ลองทำเองโดยพี่เอกคอยดูและสอนไปด้วย เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เราใช้โปรแกรมนี้ โดยงานที่เราได้ทำคือ การออกแบบหนังสือการท่องเที่ยวจังหวักกระบี่ของโรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ เราได้ลองแก้ข้อความ โดยวิธีการแก้ทำดังนี้ (เครื่องที่ใช้งานเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC) กด Option (alt) กับ บ ใบไม้ ใส่ฟันหนูตัวหน้า เมื่อใส่ฟันหนูตัวหลังต้องกด Shift ด้วย แล้วเราก็ได้ลองใส่รูปในหนังสือด้วย วิธีการใส่รูป เข้าไปที่ File เลือก Place เลือกรูปที่กำหนดไว้เป็นรูปทะเล แล้วก็คลิกวางใน Layout งานมีกรอบของรูปภาพอยู่เราต้องลงรูปไปไว้หลังกรอบ เลือกคำสั่ง Element ไปที่ Arange เลือก Sent to Back แล้วพี่เอกก็สอนการลบหน้าที่เราไม่ต้องการด้วยคำสั่ง Layout ไปที่ Remove Pages และการย้ายหน้าด้วยคำสั่ง Layout ไปที่ Sort Pages หนังสือที่ออกแบบนี้จะเย็บแบบใส่สันก็คือ การเย็บแบบกาวที่เล่มหน้าๆ

ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     -ได้เรียนรู้การใช้เครื่องสแกน Fujifilm Lanovia Quattro ที่สามารถสแกนงานได้หลายๆอย่าง แม้แต่วัตถุสิ่งของก็สามารถออกมาได้ แต่ข้อเสียของเครื่องนี้อยู่ที่หลอดไฟที่อายุการใช้งานน้อยต้องเปลี่ยนบ่อย

     -เรียนรู้การใช้โปรแกรม Page Maker ที่เราได้ลองทำและเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นครั้งแรก ที่สำคัญเราได้มีส่วนร่วมในการจัดวางภาพเพื่อเผยแพร่ในหนังสือการท่องเที่ยวกระบี่ในครังนี้ด้วย แต่เราไม่สามารถนำรูปออกมาได้ เพราะผิดกฏ พี่เอกบอกว่าหนังสือยังไม่ตีพิมพ์ห้ามเผยแพร่ข้อมูลค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)