เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ไปที่บ้านลีซอ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก ซึ่งเส้นทางจะคดเคี้ยวลัดเลาะไปตามไหล่เขา เป็นถนนลูกรัง ครั้งหนึ่งทีมงานของช่อง 11 เคยตามไปถ่ายทำกิจกรรมยังบอกว่าไม่เคยเจอสมบุกสมบันแบบนี้มาก่อนเลย เมื่อ 4 ปี ก่อนรถโฟร์วีลที่ผมนั่งไปก็แฉลบเกือบตกเหวมาแล้ว คราวนี้ ผมติดภารกิจและเห็นเป็นหน้าหนาว ถนนจะไม่เละเหมือนหน้าฝน จึงได้ขออาสาสมัครจากน้องแพทย์โดยหมอศิวดล ขออาสาไปแทน

             จากการจัดหน่วยแพทย์ครั้งนี้ทำให้นึกได้ว่าเคยมีคำถามอยากให้เล่ารายละเอียดของหน่วยแพทย์ เพิ่งนึกได้ ก็เลยถือโอกาสนำมาเล่าให้ฟังครับ

            หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.)เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัคร ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกไปให้การรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร หลังจากที่เสด็จเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ชนบทห่างไกลตั้งแต่ พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ทรงพบว่าราษฎรเหล่านั้นเมื่อเจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยเสด็จฯเสมอ ต่อมา พ.ศ. 2516 ได้ทรงนำระบบการสื่อสารทางวิทยุรับ-ส่ง มาใช้ให้คำปรึกษาและรักษาผู้ป่วย ซึ่งเรียกว่า "แพทย์ทางอากาศ" หรือ ต่อมาเรียกว่า "แพทย์ทางวิทยุ"

            สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเห็นว่า กิจการและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประสบผลและเป็นคุณประโยชน์อย่างมหาศาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็น "มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์หลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สืบมา

             วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ พอ.สว.

1.  จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานเพื่อชาวยเหลือให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลคมนาคม หรือท้องถิ่นที่คณะกรรมการกำหนด

2.  จัดให้มีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยสั่งการรักษาทางเครื่องมือสื่อสาร

3.  ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

4.  ดำเนินการอื่นๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

5.  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

             คณะกรรมการมูลนิธิชุดปัจจุบัน มี พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราดมช เป็นประธานกรรมการ นายแพทย์ไพโรจน์  นิงสานนท์ เป็นรองประธานกรรมการ นายแพทย์ประมุข จันทวิมล เป็นเลขานุการและนายแพทย์ยุทธ  โพธารามิก เป็นรองเลขาธิการ

            มีจังหวัด พอสว.ที่มูลนิธิ พอสว.ดำเนินกิจกรรมใน 51 จังหวัดคือนครนายก, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ปราจีณบุรี,สระแก้ว,ตราด จันทบุรี ระยอง ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ขอนแก่น,เลย,หนองคาย,อุดรธานี,หนองบัวลำภู,สกลนคร,อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,นครพนม,มุกดาหาร,ศรีษะเกษ,ยโสธร,ตาก,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,น่าน,อุตรดิตถ์,เชียงใหม่,เชียงราย,พะเยา,แม่ฮ่องสอน,นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,ระนอง,พังงา,ภูเก็ต,กระบี่,สงขลา,พัทลุง,ตรัง,สตูล,ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส โดยมีหนองบัวลำภูเป็นจังหวัด พอสว. ลำดับที่ 51 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545

             ที่ทำการมูลนิธิอยู่ที่ เลขที่ 693 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้องปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทรสาร 0-2225-5510 โทรศัพท์ 0-2226-5666 อัตโนมัติ 10 คู่สาย