เครือข่ายพัฒนา "คุณอำนวย" สำหรับ KM ท้องถิ่น

เครือข่ายพัฒนา "คุณอำนวย" สำหรับ KM ท้องถิ่น

         คุณธวัชได้เขียนเล่าเรื่องนี้ไว้แล้ว (click)  ผมขอย้ำประเด็นสำคัญเท่านั้นว่า   เราตกลงหลักการใหญ่ ๆ ไว้ดังนี้

 - การพัฒนาหรือฝึก "คุณอำนวย" KM ท้องถิ่น   จะดำเนินการในลักษณะฝึกปฏิบัติ   ทำไปเรียนไป   เป็นระยะเวลายาว 1 - 2 ปี
 - แต่ละองค์กร/หน่วยงาน/กลุ่ม   จะดำเนินการฝึกของตนเอง
 - มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย   เพื่อช่วยเหลือพึ่งพากันและ ลปรร. ประสบการณ์ในการฝึก "คุณอำนวย" ระหว่างกัน
 - สคส. จะส่งเสริมให้เกิด "CoP คุณอำนวย" และอาจมีการจัดกระบวนการเพื่อ "ติดดาว" ให้ "คุณอำนวยรุ่นใหม่"  คุณธวัชจะเป็นผู้ประสานงานเรื่องนี้

วิจารณ์  พานิช
 18 ม.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)