เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2549 พวกเราชาวมน. (และผู้ร่วมเดินทางจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายUKM) ได้ไปทัศนศึกษา ตามกำหนดการที่ทางเจ้าภาพจัดไว้ให้ หัวข้อในการไปทัศนศึกษาของเราก็คือ "ย้อยรอยเมืองจำปาศรี" โดยมีนิสิตการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นผู้บรรยายหรือวิทยากรตลอดทาง ผมได้เก็บภาพมาฝากครับ แต่ไม่สวยเท่าของท่านอาจารย์วิบูลย์นะครับ

   
 
 

  ภาพวิทยากรบรรยายในรถของม.นเรศวรตลอดทาง

   
 
 

 ภาพ กู่แดง (กู่=สุขศาลา)

     
   
   
 

 ภาพภูมิทัศน์ที่กู่สันตรัตน์

 
     
 

 

 
   
   
 

 ภาพบรรยากาศสบายๆ ถ่ายภาพสวยต้องใส่เสื้อแดง

 
     
   
 

ภาพพระธาตุนาดูนและช่างภาพสมัครเล่น

 

หากต้องการภาพสวยของพระธาตุนาดูนโปรด <Click> <Click>

     
     
 

   

ภาพที่นี่ไม่มีไข้หวัดนก