สำนักงาน ก.พ และ ม.ข ร่วมมือพัฒนาข้าราชการ

ภาพประวัติศาสตร์ที่ อดีต เลขาธิการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน ท่านสีมา สีมานันท์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านเจตน์ ธนวัตร และ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิด "ที่ทำการศูนย์ เครือข่าย สำนักงาน ข้าราชการพลเรือน" ที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด ติดตามความก้าวหน้าได้ใน Blog เครือข่าย ก.พ ( Link)

JJ