วันนี้ผมไปประชุมกับกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงทรัพยากรมนุษย์ เรื่องการสร้าง scenario เพื่อทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาความมั่นคงมนุษย์ของไทย (สามคำโตที่กว้างขวางใหญ่โตเหลือหลาย)

กระทรวงพัฒนาสังคมต้องจัดว่าเป็นกระทรวงที่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยมีการทำตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ โดยทำขึ้นมาใหม่ ไม่ใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ UNDP ทำมาก่อน (ไม่รู้ทำไม คงอยากให้เป็นแบบไทยๆ

ผมไม่รู้ว่าพวกเราตีความว่าความมั่นคของมนุษย์แปลว่าอะไร แต่ผมคิดว่าแนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดสถานะความมั่นคงมนุษย์ในไทยจัดว่าน่าสนใจ เพราะอาจมากระตุ้นให้คนไทยหันมาดูว่า ขณะนี้คนไทยมีความมั่นคงแค่ไหน ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนคงอยากถามว่า  ไอ้ความมั่นคงของมนุษย์นี่มันแปลว่าอะไร  ผมเองก็มีหลายกรอบความคิด ด้านหนึ่งก็คิดถึงอีกด้านของสิ่งที่เรียกว่า ความเสี่ยง แต่อักด้านก็คิดไปถึงแนวคิดเรื่อง อยู่ดีมีสุข (ซึ่งมากกว่าแค่ไม่มีความเสี่ยง)

 

ไม่รู้ว่าพวกเราที่อ่าน blog คิดไงนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าคนไทยมีความมั่นคงแค่ไหน ดูอะไรดีครับ