ขอบพระคุณคุณครู และผู้ที่เป็น "ครู" ทุกท่าน ณ ที่นี้ค่ะ

ขอให้ "คุณครู" มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขใจ

เติบโตทางความรู้และความคิดมาได้จนถึงวันนี้ก็เพราะคุณครูทุกท่าน

กราบขอบพระคุณค่ะ

นิษฐา หรุ่นเกษม