GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คนดีศรีมอดินแดง

อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร

คนดีที่ชาว "มอดินแดงยกย่อง" ทำดี ได้ดี

 อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือก "คนดีศรีมอดินแดง ๒๕๔๘" ได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในวันเสด็จพระทานปริญญาบัตรที่ผ่านมา

 สืบเนื่องจากการที่ท่าน อาจารย์หมอสุชาติ อารีมิตร ได้ทุ่มเท นำความสามารถ ทั้งกาย วาจา  ใจ และ สร้าง " คุณภาพ คือ หัวใจ ( CLICK) " ทำให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก พรพ เป็นครั้งที่สอง

 ผลบุญที่ท่านอาจารย์ได้มีความตั้งใจ บริหารงานในคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ เป็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ในที่สุดได้มา ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ในปี ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๔๘

 ท่านอาจารย์หมอสุชาติ เป็นพี่ชายที่พวกเราสมัยก่อน เรียกว่า "พี่ชาติ" บางคน เรียกว่า "ลุงหนวด" ได้วางรากฐาน เรื่องคุณภาพในคณะแพทยศาสตร์(ร่วมกับ ผศ.นพ.พิสิฐฏ์ สัณฑพิทักษ์ และ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์) ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๙ ได้นำกิจกรรม QCC เข้ามาใช้ ขณะที่ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ เป็นผู้ที่นำกิจกรรม Walk Rally เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรตั้งแต่ ๒๐ ปีที่แล้ว โดยคำแนะนำของท่าน อาจารย์ นพพร พยัควิเชียร ซึ่งเป็นทีมงาน ของท่านอาจารย์ อัจฉรินทร์ สารสาท เจ้าพ่อ QCC ในสมัยนั้น 

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): knowledgek-sharingtacit
หมายเลขบันทึก: 12538
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

เมื่อคนดีได้รับการยกย่อง ก็ย่อมทำให้คนอื่นอยากทำความดีด้วย เมื่อมีคนดีมากๆ สังคมก็น่าอยู่ ยินดีด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
Congratulation to P.Suchart and also the KK Faculty of Med. team