แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

แบบฝึก

เรื่อง   การพัฒนาความรู้ เรื่องการบวกจำนวนเต็มของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก

                การสอนคณิตศาสตร์นั้น  สิ่งสำคัญคือความรู้พื้นฐาน   หากความรู้       

พื้นฐานไม่มี หรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการเรียนระดับสูง ก็จะทำให้เกิดปัญหาการเรียนไม่รู้เรื่อง   ตลอดจนไม่อยากที่จะเรียนอีกต่อไป  นำไปสู่ไปปัญหาการ    หนีเรียน   จากการสังเกต พบว่า เรื่องที่นักเรียนสับสนมากที่สุด คือ การบวก จำนวนเต็ม  นักเรียนจะสับสนเครื่องหมายในการติด ในบางครั้งตอบตัวเลขถูก แต่ตอบเครื่องหมายผิด  จึงทำให้เกิดปัญหา ในการเรียน  ดังนั้น นักเรียนควรจะได้รับการฝึกฝนในจุดนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้ในการเรียนระดับสูงขึ้นไป  หากแต่ไม่สามารถที่จะเรียนในห้องเรียนได้ เพราะเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีมาก   ข้าพเจ้าจึงคิดค้น วิธีการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง การบวกจำนวนเต็มได้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน                ข้าพเจ้าได้ใช้แนวทางในการฝึกทักษะคิดคำนวณคือทฤษฎีการฝึกฝน  ทฤษฎีแห่งความหมาย  ทฤษฎีการเรียนรู้  แนวคิดในการทำแบบฝึกหัด                การจัดทำแบบฝึกจะประกอบไปด้วย 1.       แบบทดสอบก่อนเรียน 2.       เอกสารประกอบความรู้เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม 3.       แบบฝึกจะเริ่มจากง่ายไปหายาก(แต่ละแบบฝึกจะเน้นวิธีการทำที่คล้าย ๆ กันก่อน) 4.       ให้นักเรียนได้คิดหาคำตอบเอง 5.       จะมีคำตอบเฉลยไว้ท้ายเล่ม  นักเรียนสามารถตรวจคำตอบด้วยตนเอง  ผลที่ปรากฎ                 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการบวกจำนวนเต็มเพิ่มขึ้น มีความรอบคอบ   เป็นคนช่างสังเกต   มีการพัฒนาทางความคิดและความชำนาญในทักษะด้านคณิตศาสตร์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#สพท.สมุทรปราการ เขต 1#โรงเรียนโยธินประดิษฐ์

หมายเลขบันทึก: 125370, เขียน: 05 Sep 2007 @ 20:47 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)