สัปดาห์ท่1

การเป็นวิทยากร
สมาชิกในกลุ่มเป็นวิทยากรอบรมโครงการด้านสาธารณสุข ของศูนย์อนามัยท่ 5 นครราชสีมา เร่องการเรียนร้ของชุมชน การถ่ายทอดความรู้ของคนในชุมชน การถ่ายทอดไปยังชุมชนอื่นๆ เรื่อง ชุมชนเข้มแข็งให้รู้จักรักและหวงแหนชุมชน การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ การรักและหวงแหน การพึ่งพาตนเอง การสร้างตนเพื่อเข้าส่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การให้เป็นชุมชนหน้าอยู่และการอยู่ดีมีสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่ม 2 ขุนศรี ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิต อ.จัตุรัส

คำสำคัญ (Tags)#โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

หมายเลขบันทึก: 124416, เขียน: 02 Sep 2007 @ 15:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)