สาระเพิ่มเติม บทที่ 5

สรุประบบเครือข่าย

เครือข่ายคืออะไร

เครือข่าย หรือที่มักเรียกกันติดปากว่า เน็ตเวิร์ก (Network) ก็คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนไฟล์และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายได้

ขนาดของเครือข่าย

เครือข่ายมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเครื่อง เพื่อใช้งานในบ้านหรือบริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายระดับโลกที่ครอบคลุมไปเกือบทุกประเทศ

เครือข่ายสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นล้านๆ เครื่องจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน สำหรับเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ก็คือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ล็อกออน

ก่อนที่ผู้ใช้จะใช้เครือข่ายได้นั้น ผู้ใช้จะต้องป้อนชื่อบัญชีผู้ใช้พร้อมกับรหัสผ่านลงไป เพื่อให้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบว่าผู้ใช้คนนั้นมีสิทธิในการใช้เครือข่ายเสียก่อน ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ผู้ใช้คนนั้นถึงจะสามารถใช้เครือข่ายได้ ขั้นตอนนี้เราเรียกว่า ล็อกออน (Log on) หรือ ล็อกอิน (Log in)

ขั้นตอนการล็อกออนนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่อเป็นการป้องกันคนอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้ามาใช้เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาติ ดังนั้นผู้ใช้แต่ละคนควรจะเก็บรหัสผ่านของตัวเองไว้เป็นความลับ

รูปแบบการใช้เครือข่าย

ใช้ฟลอบปีดิสก์เป็นสื่อกลาง

ก่อนที่จะมีเครือข่ายนั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้จะใช้การก๊อบปี้ข้อมูลลงแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ จากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ช้า ยุ่งยาก และน่าเบื่อโดยเฉพาะกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบ่อยๆ ปัจจุบันแม้ว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะได้รับความนิยมและมีราคาไม่แพง แต่ก็ยังมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่ใช้คอมพิวเตอร์แยกกันโดดๆ โดยไม่มีการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายแล้วใช้ฟลอปปี้ดิสก์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

 

เครือข่ายที่เชื่อมต่อแบบถาวร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กรเกือบทั้งหมดจะมีการเชื่อมต่อตลอดเวลา ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้เครือข่ายเมื่อใดก็สามารถใช้ได้ทันที สำหรับการเชื่อมต่อนั้นมักจะใช้สายเคเบิลรูปแบบต่างๆ เป็นสื่อกลาง เพราะมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูงและมีราคาไม่แพงนัก

การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบชั่วคราว

เป็นการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบางช่วงเวลาเท่านั้นคือเมื่อต้องการใช้ก็เชื่อมต่อเข้าไป เมื่อใช้เสร็จก็ตัดการเชื่อมต่อ ส่วนใหญ่การใช้เครือข่ายนี้มักจะเป็นผู้ใช้อยู่นอกพื้นที่องค์กร เช่น อยู่ที่บ้าน หรืออยู่ภาคสนาม แล้วต้องการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยใช้โมเด็มหมุนสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์เข้าไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักในองค์กร

ข้อดีของการใช้เครือข่าย

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทำได้ง่าย

การแลกเปลี่ยนข้อมูลในที่นี้ หมายถึง การที่ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะดึงข้อมูลจากส่วนกลาง หรือข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเหมือนกับการดึงข้อมูลมาใช้จากเครื่องของตัวเอง และนอกจากจะดึงไฟล์ข้อมูลมาใช้แล้ว ผู้ใช้ก็ยังสามารถก๊อบปี้ไฟล์ไปให้ผู้ใช้คนอื่นได้อีกด้วย

ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น ถือว่าเป็นทรัพยากรส่วนกลางที่ผู้ใช้ในเครือข่ายทุกคนสามารถใช้ได้โดยการสั่งงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองผ่านเครือข่ายไปยังอุปกรณ์นั้น เช่น มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลางในเครือข่าย ผู้ใช้ทุกคนสามารถสั่งพิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ตัวนี้ได้ เป็นต้น ซึ่ง

เครือข่ายคืออะไร

เครือข่าย หรือที่มักเรียกกันติดปากว่า เน็ตเวิร์ก (Network) ก็คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนไฟล์และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายได้

ขนาดของเครือข่าย

เครือข่ายมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเครื่อง เพื่อใช้งานในบ้านหรือบริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายระดับโลกที่ครอบคลุมไปเกือบทุกประเทศ

เครือข่ายสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นล้านๆ เครื่องจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน สำหรับเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ก็คือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ล็อกออน

ก่อนที่ผู้ใช้จะใช้เครือข่ายได้นั้น ผู้ใช้จะต้องป้อนชื่อบัญชีผู้ใช้พร้อมกับรหัสผ่านลงไป เพื่อให้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบว่าผู้ใช้คนนั้นมีสิทธิในการใช้เครือข่ายเสียก่อน ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ผู้ใช้คนนั้นถึงจะสามารถใช้เครือข่ายได้ ขั้นตอนนี้เราเรียกว่า ล็อกออน (Log on) หรือ ล็อกอิน (Log in)

ขั้นตอนการล็อกออนนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่อเป็นการป้องกันคนอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้ามาใช้เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาติ ดังนั้นผู้ใช้แต่ละคนควรจะเก็บรหัสผ่านของตัวเองไว้เป็นความลับ

รูปแบบการใช้เครือข่าย

ใช้ฟลอบปีดิสก์เป็นสื่อกลาง

ก่อนที่จะมีเครือข่ายนั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้จะใช้การก๊อบปี้ข้อมูลลงแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ จากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ช้า ยุ่งยาก และน่าเบื่อโดยเฉพาะกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบ่อยๆ ปัจจุบันแม้ว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะได้รับความนิยมและมีราคาไม่แพง แต่ก็ยังมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่ใช้คอมพิวเตอร์แยกกันโดดๆ โดยไม่มีการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายแล้วใช้ฟลอปปี้ดิสก์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

 

เครือข่ายที่เชื่อมต่อแบบถาวร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กรเกือบทั้งหมดจะมีการเชื่อมต่อตลอดเวลา ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้เครือข่ายเมื่อใดก็สามารถใช้ได้ทันที สำหรับการเชื่อมต่อนั้นมักจะใช้สายเคเบิลรูปแบบต่างๆ เป็นสื่อกลาง เพราะมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูงและมีราคาไม่แพงนัก

การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบชั่วคราว

เป็นการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบางช่วงเวลาเท่านั้นคือเมื่อต้องการใช้ก็เชื่อมต่อเข้าไป เมื่อใช้เสร็จก็ตัดการเชื่อมต่อ ส่วนใหญ่การใช้เครือข่ายนี้มักจะเป็นผู้ใช้อยู่นอกพื้นที่องค์กร เช่น อยู่ที่บ้าน หรืออยู่ภาคสนาม แล้วต้องการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยใช้โมเด็มหมุนสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์เข้าไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักในองค์กร

ข้อดีของการใช้เครือข่าย

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทำได้ง่าย

การแลกเปลี่ยนข้อมูลในที่นี้ หมายถึง การที่ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะดึงข้อมูลจากส่วนกลาง หรือข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเหมือนกับการดึงข้อมูลมาใช้จากเครื่องของตัวเอง และนอกจากจะดึงไฟล์ข้อมูลมาใช้แล้ว ผู้ใช้ก็ยังสามารถก๊อบปี้ไฟล์ไปให้ผู้ใช้คนอื่นได้อีกด้วย

ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น ถือว่าเป็นทรัพยากรส่วนกลางที่ผู้ใช้ในเครือข่ายทุกคนสามารถใช้ได้โดยการสั่งงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองผ่านเครือข่ายไปยังอุปกรณ์นั้น เช่น มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลางในเครือข่าย ผู้ใช้ทุกคนสามารถสั่งพิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ตัวนี้ได้ เป็นต้น ซึ่ง

เครือข่ายคืออะไร

เครือข่าย หรือที่มักเรียกกันติดปากว่า เน็ตเวิร์ก (Network) ก็คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนไฟล์และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายได้

ขนาดของเครือข่าย

เครือข่ายมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเครื่อง เพื่อใช้งานในบ้านหรือบริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายระดับโลกที่ครอบคลุมไปเกือบทุกประเทศ

เครือข่ายสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นล้านๆ เครื่องจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน สำหรับเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ก็คือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ล็อกออน

ก่อนที่ผู้ใช้จะใช้เครือข่ายได้นั้น ผู้ใช้จะต้องป้อนชื่อบัญชีผู้ใช้พร้อมกับรหัสผ่านลงไป เพื่อให้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบว่าผู้ใช้คนนั้นมีสิทธิในการใช้เครือข่ายเสียก่อน ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ผู้ใช้คนนั้นถึงจะสามารถใช้เครือข่ายได้ ขั้นตอนนี้เราเรียกว่า ล็อกออน (Log on) หรือ ล็อกอิน (Log in)

ขั้นตอนการล็อกออนนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่อเป็นการป้องกันคนอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้ามาใช้เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาติ ดังนั้นผู้ใช้แต่ละคนควรจะเก็บรหัสผ่านของตัวเองไว้เป็นความลับ

รูปแบบการใช้เครือข่าย

ใช้ฟลอบปีดิสก์เป็นสื่อกลาง

ก่อนที่จะมีเครือข่ายนั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้จะใช้การก๊อบปี้ข้อมูลลงแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ จากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ช้า ยุ่งยาก และน่าเบื่อโดยเฉพาะกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบ่อยๆ ปัจจุบันแม้ว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะได้รับความนิยมและมีราคาไม่แพง แต่ก็ยังมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่ใช้คอมพิวเตอร์แยกกันโดดๆ โดยไม่มีการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายแล้วใช้ฟลอปปี้ดิสก์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

 

เครือข่ายที่เชื่อมต่อแบบถาวร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กรเกือบทั้งหมดจะมีการเชื่อมต่อตลอดเวลา ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้เครือข่ายเมื่อใดก็สามารถใช้ได้ทันที สำหรับการเชื่อมต่อนั้นมักจะใช้สายเคเบิลรูปแบบต่างๆ เป็นสื่อกลาง เพราะมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูงและมีราคาไม่แพงนัก

การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบชั่วคราว

เป็นการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบางช่วงเวลาเท่านั้นคือเมื่อต้องการใช้ก็เชื่อมต่อเข้าไป เมื่อใช้เสร็จก็ตัดการเชื่อมต่อ ส่วนใหญ่การใช้เครือข่ายนี้มักจะเป็นผู้ใช้อยู่นอกพื้นที่องค์กร เช่น อยู่ที่บ้าน หรืออยู่ภาคสนาม แล้วต้องการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยใช้โมเด็มหมุนสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์เข้าไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักในองค์กร

ข้อดีของการใช้เครือข่าย

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทำได้ง่าย

การแลกเปลี่ยนข้อมูลในที่นี้ หมายถึง การที่ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะดึงข้อมูลจากส่วนกลาง หรือข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเหมือนกับการดึงข้อมูลมาใช้จากเครื่องของตัวเอง และนอกจากจะดึงไฟล์ข้อมูลมาใช้แล้ว ผู้ใช้ก็ยังสามารถก๊อบปี้ไฟล์ไปให้ผู้ใช้คนอื่นได้อีกด้วย

ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น ถือว่าเป็นทรัพยากรส่วนกลางที่ผู้ใช้ในเครือข่ายทุกคนสามารถใช้ได้โดยการสั่งงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองผ่านเครือข่ายไปยังอุปกรณ์นั้น เช่น มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลางในเครือข่าย ผู้ใช้ทุกคนสามารถสั่งพิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ตัวนี้ได้ เป็นต้น ซึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#ระบบเครือข่าย

หมายเลขบันทึก: 124414, เขียน: 02 Sep 2007 @ 15:44 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 23:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)