การพัฒนาศึกษานิเทศก์ เรื่อง Km

ไพฑูรย์
การพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาองค์กร

           ข้าพเจ้าได้รับมองหมายให้จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำนักจัดการความรู้ สำหรับศึกษานิเทศก์ทุกคน ในกลุ่มนิเทศฯ จำนวน 34 คนในระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2550 โดยเป้าหมายของการอบรมรุ่นนี้ ต้องการฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการวิธีการใช้กระบวนการ Km ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาองค์กร ได้รับการฝึกให้เล่าเรื่องตามกลวิธีเรื่องเล่าเร้าพลัง รู้วิธีสกัดขุมความรู้ แก่นความรู้  การวิเคราะห์ข้อมูลจาการประเมินตนเองไปสู่สายธารแห่งปัญญา และบันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแบบ F2F และ B2B หลังจากการอบรม ทุกคนมี blog  เป็นของตนเองซึ่งรวบรวมไว้ที่ http://gotoknow.org/planet/npt11

นอกจากนั้นยังเน้นให้สามารถนำกระบวนการ Km ไปใช้ในบทบาทของศึกษานิเทศก์

          ในวันแรก เริ่มด้วยกิจกรรมอุ่นเครื่องเรื่อง KM ให้ผู้เข้าอบรมรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ  3  คน วิทยากรตั้งคำถาม 3 คำถามว่า เคยรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ KM  ข้อที่สอง อยากรู้อะไรเกี่ยวกับ KM ข้อที่สาม คาดว่าหลังการอบรมแล้วจะได้อะไร

          วิธีการตอบให้สมาชิกแต่ละคนตอบคำถามโดยวิธีเล่าให้สมาชิกในกลุ่มฟัง คนฟังต้องจดข้อความที่คนอื่นเล่า ให้เวลาเล่าประมาณ 10 นาที จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านให้ที่ประชุมใหญ่ฟัง ในระหว่างนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับฟังข้อมูลจากกลุ่มอื่นๆ ซึ่งอันที่จริง ก็คือได้ฟังข้อมูลของสมาชิกที่เข้าอบรมทุกคนนั่นเอง

          กิจกรรมนี้เปรียบเหมือนการ Pretest นั่นเอง

          กิจกรรมต่อมา ให้สมาชิกที่เข้าอบรม ดูวิดีทัศน์เรื่อง การจัดการความรู้ที่โรงพยาบาลบ้านตาก โดยให้ผู้เข้าอบรม เตรียมตอบคำถามว่า ที่โรงพยาบาลบ้านตากมีปัญหาอะไร  เขาแก้ปัญหาด้วยวิธีการอะไร และใครบ้างที่แก้ปัญหา หลังจากดูเรื่องนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมเริ่มเข้าใจ KM ตระหนักในประโยชน์ มากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมต่อๆ มา ราบรื่นดีมาก

          หลังจากพักดื่มกาแฟกันแล้วก็มาฝึกการเล่าเรื่องตามกลวิธีเรื่องเล่าเร้าพลัง สุ่มตัวแทนให้ออกมาทำหน้าที่คุณกิจ เล่าเรื่องอะไรก็ได้

สนุกมาก เพราะเล่าเสร็จแล้ววิทยากรก็สรุปหลักเกณฑ์การเล่าเรื่องที่ถูกต้อง แล้วฝึกกันใหม่ ทั้งคุณลิขิตหนึ่ง คุณลิขิตสอง

          หลังพักกลางวัน เราก็มาตั้ง KV กัน ในช่วงนี้ให้ผู้เข้าอบรมจับกลุ่มใหม่ เป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม กำหนด KV หลังจากตกแต่ง KV กันจนเหมาะสมแล้ว แต่ละกลุ่มก็เร่มกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง ผลัดกันเป็นคุณกิจ คุณลิขิต  1 คุณลิขิต 2 ใช้เวลา จนถึงเบรกสุดท้ายของวัน

          วันที่สอง เริ่มกิจกรรมสกัด ขุมความรู้ สกัดแก่นความรู้ สร้างตารางแห่งอิสระภาพ  กิจกรรมนี้ใช้เวลาไป 3 เบรก เบรกสุดท้ายของวันนี้ ได้รับความกรุณาจาก หัวหน้าลำดวน และศน.กุ้ง จากสุพรรณบุรีเขต 2 มาช่วยเติมเต็มทั้งด้านความรู้ ความคิดและพลัง ให้ ถึงแม้จะเป็นเบรกสุดท้ายก็ตาม แต่ผู้เข้าอบรมทุกคนมีสายตาแจ่มใส มีความหวังของชีวิตมากขึ้น

           วันที่สาม ทบทวน ขุม แก่น และตารางแห่งอิสระภาพ จัดทำสายธารแห่งปัญญา และบันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เวลา 11.00น. ทำกิจกรรม AAR จนถึงเที่ยง กิจกรรมนี้ก็เหมือนการ Post test

          หลังเที่ยง ย้ายไปห้องคอมพิวเตอร์ ไปทำบล็อก กิจกรรมนี้ วิทยากรได้เตรียมสมัครสมาชิกเว็บ Gotoknow ให้ทุกคนแล้ว จึงเร็วขึ้น ทุกคน สามารถทำ blog  ได้ตามที่กล่าวแล้วล

          ยอมรับว่าเหนื่อย......เหนื่อยมาก 3 วันนี้ เหนื่อยกายไม่เท่าไร แต่มีลุ้นตลอดเวลาว่าจะสามารถดำเนินกิจกรรมไปได้ตามลำดับหรือไม่ เพราะแต่ละคน เป็นปรมาจารย์ทั้งสิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.ไพฑูรย์

คำสำคัญ (Tags)#แก่นความรู้#นักจัดการความรู้#ขุมความรู้#f2f#b2b#เรื่องเล่าเร้าพลัง#การพัฒนาตนเอง#ศึกษานิเทศก์#จัดการอบรมปฏิบัติการ

หมายเลขบันทึก: 124115, เขียน: 01 Sep 2007 @ 19:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นกำลังใจให้ขยายผล
เขียนเมื่อ 
  • มาต่อใหม่ค่ะ ไม่รู้เป็นอะไรส่งไปยังพิมพ์ไม่จบค่ะ
  • มาชื่นชมว่า ศน. นฐ . 1 ทุกท่านค่ะ  ขยายผลต่อ ถึงทุกโรงเรียนนะคะ