เทคนิคการจูงใจให้นักเรียนชอบเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หลักธรรมะกับเด็กไทย

                ในปัจจุบันนี้เด็ก  ๆ ส่วนใหญ่ ละเลยและไม่ค่อยให้ความสำคัญกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาเท่าไหร่นัก  ประกอบกับสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยนี้ ก็เป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้พฤติกรรม  และค่านิยมของเด็ก ๆ  เปลี่ยนไปมาก  ดิฉันสังเกตพบว่าเด็ก ๆ หลายคนที่เวลามีปัญหาแทนที่จะนำหลักธรรมะ  ที่พระพุทธองค์ทรงให้ไว้มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับตนเอง  แต่กลับเลือกใช้อารมณ์  หรือกำลังมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหา  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับหลักธรรม  จะต้องมีวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ มานำเสนอให้กับเด็ก ๆ จากประสบการณ์ในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ดิฉันสอนอยู่ พบปัญหาว่า นักเรียนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เวลาที่สอนเกี่ยวกับศาสนา หรือหลักธรรมต่างๆ (อาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาในบทเรียนมีภาษาที่นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจก็เป็นได้)  ดังนั้นเวลาที่สอนจึงเสียเวลากับการที่จะต้องมาคอยโน้มน้าว และชี้แนะ ให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนเรื่องคุณธรรมเป็นอย่ามาก  ดังนั้นดิฉันจึงคิดและแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ  เข้าช่วยในการสอนที่จะทำให้เด็ก  ๆหันมาสนใจกับการเรียนเรื่องนี้ให้มากขึ้น และวิธีที่ดิฉันค้นพบว่าได้ผลกับเด็ก ๆ มากที่สุดคือการนำหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ ที่มีในบทเรียนมาแต่งเป็นนิทานพร้อมกับวาดภาพประกอบให้สวยงาม และใช้ภาษาที่นักเรียนฟังแล้วเข้าใจง่าย              

วิธีการ

1.        คัดเลือกหลักธรรมคำสอนที่น่าสนใจในบทเรียนที่ต้องการให้นักเรียนรู้ และนำไปใช้

2.        นำหลักธรรมคำสอนนั้น มาแต่งเป็นนิทานพร้อมวาดภาพประกอบให้น่าสนใจ

3.        ครูนำนิทานที่แต่งเสร็จแล้วมาอ่านให้นักเรียนฟังหน้าชั้นเรียน

4.        เมื่อครูอ่านจบให้นักเรียนช่วยกันสรุป  และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  พร้อมกับแนวทางการนำไปปฏิบัติ

5.        เมื่อเด็กสรุปข้อคิดเห็นได้ถูกต้อง และมีเหตุผลครูกล่าวคำชื่นชมในความคิดของเด็ก ๆ  

 

จากการนำไปใช้พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจและสนใจในหลักธรรมมากขึ้น มีการนำหลักคุณธรรมเหล่านั้นไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของตนเอง  ไม่ต้องคอยให้ครูมากระตุ้นเหมือนก่อน  ทำให้ครูรู้สึกดีใจ  และภูมิใจมากที่ทำให้เด็ก ๆ หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับหลักธรรมทางศาสนาด้วยตนเอง  และมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนสังคมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการสอน#สาระสังคมศึกษา#โรงเรียนนพคุณวิทยา#ชั้นประถมศึกษา#หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หมายเลขบันทึก: 124019, เขียน: 01 Sep 2007 @ 12:51 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 14:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)