อำเภอพบพระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดตากติดเมียนมาร์ ระยะทางจากตัวจังหวัด 135 กิโลเมตร เดิม เส้นทางการคมนาคมจะมีแต่โคลนเปรอะเลอะเทอะมีแต่ขี้เปอะเพอะพะ จึงเรียกว่า “บ้านเพอะพะ” แล้วจึงเปลี่ยนพบพระ คำขวัญคือ “เมืองสนสองใบ ศิวิไลน้ำตก พืชผลดกการเกษตร งามเนตรบ่อน้ำร้อน น่าพักผ่อนอากาศดี มากมีชาวเขา
                          น้ำตกนางครวญ  เป็นน้ำตกขนาดกลางลดหลั่นลงไปเป็นชั้นเล็ก ๆ ท่ามกลางป่า เบื้องล่างกระแสน้ำไหลแรง มีต้นน้ำมาจากลำคลองเล็ก ๆ ริมท้องนาข้างทาง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะพักก่อนเดินทางเข้าไปชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตอำเภอพบพระ

                         บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก  อยู่ที่บ้านห้วยน้ำนัก ห่างจากจังหวัดตาก 130 กิโลเมตร เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร ลึก 2 เมตร เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีความใสบริสุทธิ์ปราศจากกำมะถัน จึงใช้อุปโภคได้และบริเวณขอบบ่อโดยรอบมีต้นไม้ต้นหญ้าเขียวชอุ่ม มีสถานที่บริการอาบน้ำแร่ ศาลานั่งพัก และห้องน้ำ  
                         อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ  มีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่
                                                น้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำห้วยน้ำไหลมารวมกับแหล่งน้ำซับแล้วไหลลงสู่ชั้นน้ำตกที่นับรวมได้ถึง 97 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปีแต่มีความสวยงามในช่วงปลายฤดูฝน
                                                น้ำตกป่าหวาย  ทางคดเคี้ยว การชมน้ำตกต้องเดินจากชั้นล่างของน้ำตก ฝ่ากระแสน้ำขึ้นไปชมน้ำตกชั้นบนแล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 30 เมตร จะพบปล่อง ภูเขากว้างใหญ่มีน้ำไหลลงสู่ปล่อง ดังกล่าวแล้วหายไปในบริเวณใต้ภูเขา
                          แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไร่เทพพิทักษ์ เป็นสวนที่มีพื้นที่ปลูกทับทิมมากที่สุดในเอเชีย  ทับทิมศรีปัญญาเป็นสายพันธุ์ที่เจ้าของสวนได้พัฒนาขึ้นมาเองมีผลขนาดใหญ่หนักผลละกว่า 1 กิโลกรัม มีผลผลิตหมุนเวียนออกตลอดทั้งปี นอกจากทับทิมแล้วยังมีส้ม น้อยหน่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษาทางสวนเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน

                          แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไร่กุหลาบ นับว่ามีพื้นที่ปลูกกุหลาบมากที่สุดในภาคเหนือ มีสายพันธุ์ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะกุหลาบไร้หนาม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกฤดูกาล