สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอสามเงา

คำขวัญคือ “พระธาตุลอยศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ผาสามเงา ขุนเขาเสียดฟ้า ตระการตาเขื่อนภูมิพล ยลพระธาตุแก่งสร้อย ดอยพระบาทเขาหนาม ลือนามลำไย กล้วยไข่รสดี”
                 อำเภอสามเงา อยู่เหนือสุดของจังหวัดตาก ตัวอำเภอเป็นชุมชนที่อพยพหนีน้ำจากเหนือเขื่อนภูมิพล มีคำขวัญคือ “พระธาตุลอยศักดิ์สิทธิ์   อิทธิฤทธิ์ผาสามเงา  ขุนเขาเสียดฟ้า  ตระการตาเขื่อนภูมิพล  ยลพระธาตุแก่งสร้อย  ดอยพระบาทเขาหนาม  ลือนามลำไย  กล้วยไข่รสดี
                          ผาสามเงา อยู่ในตำบลย่านรี มองเห็นขุนเขาใหญ่ลูกหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า ผาสามเงา เพราะที่เชิงเขาริมหน้าผานั้นเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในเนื้อภูเขาเรียงกัน 3 ช่อง ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองช่องละองค์ มีบันไดไม้ต่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปได้ ตามตำนานเล่าว่า พระนางจามเทวีราชธิดาแห่งกรุงละโว้เป็นผู้สร้างเมื่อครั้งเดินทางตามลำน้ำปิง เพื่อขึ้นไปครองเมืองหริภุญไชย
                          เขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี)  เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ สร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ และสูงที่สุดในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ และเป็นอันดับ 8 ของโลกมีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 154 เมตร กั้นแม่น้ำปิง สามารถอำนวยประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร
                          สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล เป็นสนามภูเขาที่มีความท้าทายท่ามกลางธรรมชาติ และภูมิทัศน์ที่สวยงาม ระยะ 6,065 หลา พาร์ 71 จำนวน 18 หลุม
                          เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติเขื่อนภูมิพล เป็นเส้นทางเดินทางศึกษาธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปิง เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เส้นทางเดินเท้าศึกษาสภาพความหลากหลายของพื้นที่ ป่าเขาดิบและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า ตลอดจนการศึกษาลักษณะสภาพป่าเต็งรังความหลากหลายของภูเขาหินและน้ำตกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง
                          เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เป็นเขื่อนเล็กกั้นแม่น้ำปิงห่างจากเขื่อนภูมิพลมาทางด้านท้ายน้ำ 5 กิโลเมตร ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนล่าง ตัวเขื่อนประกอบด้วยโครงสร้างใหญ่ 2 ส่วนติดกัน คือส่วนที่เป็นคอนกรีตซึ่งประกอบด้วยอาคารระบายน้ำกับส่วนที่เป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียวปิดทับด้วยหินทิ้ง ยาว 200 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร
                           สวนเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ฝั่งขวาของเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง จัดสร้างเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ.2539พื้นที่ 16 ไร่ ภายในสวนประกอบด้วยต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ นอกจากนั้นยังมีพันธุ์ไม้อีกหลายชนิดที่จะเน้นหนักไปในโทนสีเหลือง และมีจุดเด่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวนนี้ คือ แปลงไม้ประดับซึ่งปลูกเป็นรูปพระนามาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.
                            สวนน้ำพระทัย สร้างเนื่องในมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 บนเนื้อที่ 16 ไร่ สร้างติดตำหนักเขื่อนภูมิพล ภายในสวนจัดทำเป็นลำธารน้ำผุด ไหลลดหลั่นผ่านฝายน้ำล้น 5 ฝาย ฝายสุดท้ายมีน้ำพุรูปดอกเห็ด จำนวน 9 ดอก มีแท่นจารึกพระราชปณิธาน อดทน อดกลั้น อดออม รอบสระ น้ำพุ เป็นลานปูกระเบื้องดินเผา ประดิษฐานประติมากรรมแทนพระองค์ มีลักษณะเป็นเสาแกนกลางเป็นแท่งกลม มัดรวม 9 ท่อน แกนกลางคล้องด้วยห่วง 5 ห่วงแต่ละห่วงประกอบด้วยโลหะเส้นกลม ห่วงละ 12 เส้น นับรวมแล้ว 60 เส้น ด้านบนสุดเป็นทรงกลมผิวเรียบ จำหลักพระปรมาภิไธยย่อเป็นจุดสูงสุด ภายในสวนจัดทำซุ้มน้ำต้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชาวเหนือที่มีน้ำใจจัดดื่มให้ผู้เดินทาง พันธุ์ไม้ที่ปลูกจะเน้นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์
                          ล่องแก่งเรือยางลำน้ำแม่ตื่น เริ่มต้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ไปตามลำน้ำชมธรรมชาติของป่าเขาสองฝั่งน้ำที่สวยงามมีทั้งกล้วยไม้ป่า และนกนานาชนิด สนุกตื่นเต้นกับการล่องแก่ง ชมวิถีชีวิตชาวเขา ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณสถานวัดห้วยพระเจ้า พักแคมป์ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
                          การล่องแพและเรือในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เป็นลักษณะการท่องเที่ยวทางน้ำ ด้วยการล่องแพโดยใช้เรือลากจูงหรือเดินทางด้วยเรือสำราญ จะได้สัมผัสกับธรรมชาติและภูมิประเทศ แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น พระพุทธบาทเขาหนาม เกาะวาเลนไทน์ ดอยเจ้าพอหลวง เขาพระบาท ท่าฮ้าว  ถ้ำอาบนาง โบราณสถาน จนถึงดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 204 กม.
                          วัดชลประทานรังสรรค์ เป็นวัดที่เก็บรวบรวมสิ่งสำคัญจากวัดที่ถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนภูมิพล 8 วัดคือวัดบ้านห้วย วัดศรีแท่น วัดดอนแก้ว วัดหลวง วัดท่าเดื่อ วัดท่าโป่ง วัดอุมวาบและวัดพระธาตุลอย โดยในวัดนี้จะมีพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระธาตุลอยศักดิ์สิทธิ์ ยอดฉัตรเจดีย์ หลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปทองคำศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์ ศาสนวัตถุต่างๆ หีบลวดลายทองที่บรรจุพระธรรม ตู้ไม้
                          วัดพระธาตุแก่งสร้อย เป็นศิลปะล้านนา กล่าวว่าในพระเจดีย์บรรจุพระสารีริกธาตุและพระเกศาของพระพุทธเจ้า
                          พระพุทธบาทดอยเขาหนาม เป็นเกาะกลางน้ำมีวัดพระพุทธบาทอยู่บนยอดดอย ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทและศาลาประดิษฐานองค์พระประธาน มีทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม
                           เกาะวาเลนไทน์หรือเกาะดอยลาน เป็นเกาะเล็กๆมีหาดทราย สามารถเล่นน้ำได้เมื่อล่องแพไปตามทะเลสาบแม่ปิงเหนือเขื่อนแพจะจอดพักค้างคืนที่เกาะนี้
                           ดอยพ่อหลวง เป็นภูเขาสูงชันมีถ้ำขนาดใหญ่บริเวณหน้าผา 3 ถ้ำ ด้านเหนือเรียก “ประตูเชียงใหม่”   ด้านใต้เรียกว่า “ประตูสยาม”   และด้านตะวันตกเรียกว่า “ประตูอังวะ”
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)