เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2549 ช่วงบ่าย ได้มีการอบรม การใช้ blog ตามที่ผมได้เคยประชาสัมพันธ์กิจกรรม NUKM (ม.ค.-ก.พ.49) ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว < Link >

         งานนี้มี Beeman มาช่วยสอนเทคนิคด้วย ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี่ครับ ภาพบรรยากาศเป็นดังนี้ครับ

   

   

   

         วิบูลย์ วัฒนาธร